Gå till innehållet

Skolskjuts


Kommunen anordnar avgiftsfri skoltransport för eleverna i grundskolan i följande fall:

Även barn i småbarnsfostran har rätt till kommunal transport. Transport anordnas inte för barn som är i dagvård. Kommunen anordnar inte heller transport för elever i klasserna 1-6 som går i annan än sin närskola.

Gör så här

Skolskjutsansökan görs årligen via Wilma(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst).

Elever som flyttar till kommunen i mitten av läsåret kan ansöka om skolskjuts även under läsåret. Innan du fyller i ansökan, vänligen bekanta dig med våra principer för skol- och förskoleskjutsar.

Mer information

Kontaktuppgifter