Gå till innehållet

Bindningar


Enligt kommunallagen ska kommunens vissa förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en redogörelse för sina bindningar till revisionsnämnden som övervakar iakttagandet av redogörelseskyldigheten och tillkännager redogörelserna för fullmäktige. Redogörelserna offentliggörs i det allmänna datanätet. Bestämmelsen tillämpas fr.o.m. 1.6.2017. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag. Redogörelsen ska lämnas för bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Redogörelseskyldigheten är begränsad så, att den gäller kommunens centrala förtroendevalda och ledande tjänsteinnehavare.

Av förtroendevalda och tjänsteinnehavare är följande redovisningsskyldiga:

Anmälan om bindning fråntar inte ansvaret att meddela om sin obehörighet i det kommunalta beslutsfattandet. Obehörigheten avgörs i varje enskilt fall enligt förordningarna i kommunal- och förvaltningslagen.

Bindningar och förändringar i dem meddelas med redogörelse för bindningar som returneras endera per post eller till siuntio@siuntio.fi.

Bindningar