Gå till innehållet

Förbättring av Stamvägen 51 mellan Sunnanvik – Munkkulla


Ansvarsområdet för miljö och naturresurser vid närings-, trafik- och miljöcentralen
i Nyland (NTM-centralen) meddelar att programmet för miljökonsekvensbedömning (MKB-programmet) för förbättringsprojektet av stamväg 51 mellan Sunnanvik och Munkkulla är anhängigt. Projektansvarig är ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid NTM-centralen i Nyland.
Syftet med projektet är att utveckla stamvägen och förbättra säkerheten och smidigheten i trafiken på planeringsområdet i Kyrkslätt och Sjundeå.

MKB-programmet och kungörelsen är framlagda till påseende i Sjundeå kommunhuset 16.10. – 14.11.2023.

Ett öppet informationsmöte för allmänheten om bedömningsprogrammet och projektet ordnas tisdagen 31.10.2023 kl. 18.00–20.00 på Kyrkslättssalen, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt.

Ett andra informationsmöte för allmänheten ordnas som webbinaret (Teams) onsdagen
1.11. kl 18–19.30.