Siirry sisältöön

Kantatien 51 parantaminen välillä Sunnanvik – Munkinmäki


Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) Ympäristö
ja luonnonvarat -vastuualue on ilmoittanut hankkeen Kantatien 51 parantaminen
välillä Sunnanvik-Munkinmäki ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) vireilläolosta. Hankkeesta vastaava on Uudenmaan ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue.
Hankkeen tarkoituksena on kehittää kantatietä sekä parantaa liikkumisen
turvallisuutta ja sujuvuutta suunnittelualueella Kirkkonummen ja Siuntion
seuduilla.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma sekä kuulutus ovat nähtävillä Siuntion kunnantalolla 16.10. – 14.11.2023.

Arviointiohjelmaa ja hanketta koskeva avoin yleisötilaisuus järjestetään tiistaina
31.10.2023 klo 18.00–20.00 Kirkkonummi-salissa, Ervastintie 2, 02400
Kirkkonummi.

Toinen yleisötilaisuus järjestetään etätilaisuutena (Teams) keskiviikkona 1.11.2023 klo
18.00–19.30.