Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Val och röstande

Enligt grundlagens 14 § har varje finsk medborgare, som har fyllt 18 år, rätt att rösta i statliga val och i folkomröstningar. Dessutom har varje finsk medborgare och i landet stadigvarande bosatt utlänning, som har fyllt 18 år, rätt att rösta i kommunalval och i kommunal rådgivande folkomröstning.

Kommunalvalet 2017

Rösträttsregistret

Rösträttsregistret för kommunalvalet 2017 är framlagt som förrättas 9.4.2017, är från 27.2.2017 framlagt för granskning i Magistraten i Esbo, Östanvindsvägen 1, 02100 Esbo, tel. 029 553 9301. Den som anser att han eller hon obehörigen utelämnats från registret eller att anteckning om honom eller henne är oriktig, kan inlämna skriftligt rättelseyrkande till magistraten senast 23.3.2017 före kl. 16.00.

Förhandsröstningen

Det enda allmänna förhandsröstningsstället vid kommunalvalet 2017 i Sjundeå kommun är i kommunhuset, Parkstigen 1. Förhandsröstningen inleds onsdagen den 29 mars och avslutas tisdagen den 4 april. Röstningstiderna är måndag–fredag kl. 9.00–18.00 samt lördag och söndag kl. 10.00–14.00. OBS! Varje röstande är skyldig att identifiera sig med identitetsbevis eller annan mot-svarande handling, som är försedd med fotografi. Om du inte har en sådan handling kan du hos närmaste polisinrättning hämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort, som utfärdas åt en person för att han eller hon ska kunna röst (du behöver två passfoton för kortet).

Hemmaröstning

Röstberättigade, vilkas rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att de inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får under förhandsröstningsdagarna förhandsrösta hemma. Anmälan om förhandsröstning kan göras skriftligt eller per telefon till Centralvalnämnden, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå, tel. (09) 260 611. Anmälningstiden avslutas tisdagen den 28 mars 2017 kl. 16.00.

Röstningsområdena och –ställena
Vid kommunalvalet 9.4.2017 är röstningsområdena och –ställena i Sjundeå kommun följande:

I eller norra röstningsområdet Församlingshemmet
Kalansgränden 5
II eller kommuncentrets röstningsområde Sjundeå svenska skola
Skolvägen 3
III eller södra röstningsområdet Störsviks daghem
Störsviksvägen 232

Vallokalerna är öppna kl. 9.00-20.00. Varje röstande är också under själva valdagen skyldig att identifiera sig med identitetsbevis eller annan motsvarande handling, som är försedd med fotografi.

Sjundeå 25.1.2017
CENTRALVALNÄMNDEN I SJUNDEÅ KOMMUN

Valresultatet i kommunalvalet i Sjundeå