Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Reparations- och energiunderstöd

Reparationsunderstöden

Olika understöd beviljas ur statens medel. Understöd inriktades till reparering av bostadsbeståndet ochtill förbättring av bostadsförhållanden. Understöden beviljas av kommunen, ARA eller Statskontoret beroende på arten av understöd.

ARA ger anvisningar om ansökning, beviljandet och betalning av understödsformer och övervakar kommunernas understödsverksamhet. Kommunerna meddelar efter att ansökningstiden gått ut till ARA sitt anslagsbehov för de understöd de beviljat och ARA anvisar anslagsandelarna till kommunerna.

Ansökning

Bostadsfonden bestämmer årligen i början av året ansökningstiderna för reparationsunderstöden. Ansökningsblanketter och tilläggsinformation fås i tekniska kansliet samt på ARA:s webbsidor.

Tilläggsuppgifter om stöd för boende finns på miljöministeriets webbsidor: boende produktkort.

Räntestödslån

Tilläggsuppgifter om räntestödslån för privatpersoner finns på ARA:s webbsidor.

Övriga stöd för boende

Tilläggsuppgifter på FPA:s hemsidor

Mer information