Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Sjundeå kommuns läroplan 2016 för den grundläggande utbildningen

Utgångspunkten för läroplansprocessen i Sjundeå kommun har varit delaktighet i enlighet med de nationella läroplansgrunderna. Målsättningen är att elever, undervisningspersonal, elevernas vårdnadshavare och förtroendevalda får möjlighet att påverka läroplanens innehåll. Innehållet i läroplanen utarbetas i samarbete med grundtryggheten och utomstående samarbetsparter.

I enlighet med läroplansgrunderna har Sjundeå kommun sammanställt kommunvisa linjedragningar och specifikationer på ett blått botten vid sidan om läroplanstexten. Bildningsnämnden har godkänt läroplanen och övriga planer anknutna till läroplanen. 

Läroplanen för den grundläggande utbildningen och timfördelningen tas stegvis i bruk så, att de ämnesvisa delarna för åk 1-6 tas i bruk fr.o.m. 1.8.2016, varefter ibruktagandet för årskurserna 7-9 framskrider årskursvis.

Förskolans läroplan 2016

Förskolans läroplan kan läsas här

Läroplanen för den grundläggande utbildningen 2016

Läroplanen för den grundläggande utbildningen för åk 1-6 kan laddas här

Planer och program som kompletterar läroplanen

Utbildningsanordnarens lokala utvecklingsplan

Handledningsplan för den grundläggande utbildningen

Plan för jämställdhet och likabehandling inom den grungläggande utbildningen

Skolornas ordningsregler

Plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier

Verksamhetsplan för eftermiddagsverksamheten hittas här

Skolornas läsårsvisa verksamhetsplaner och -berättelser hittas på skolornas sidor.

Den föregående läroplanen 2004

Sjundeå Svenska skolas läroplan fr.o.m. 1.8.2014

Utvecklingssamtal åk 1

Utvecklingssamtal åk 2

Självutvärdering åk 1

Självutvärdering åk 2

Självutvärdering åk 3

Självutvärdering åk 4

Självutvärdering åk 5-6

Läsårsbetyg åk 1

Läsårsbetyg åk 2

Skolornas antimobbningsplan

Sjundeå Svenska skolas informations- och kommunikationsstrategi