Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Företagsrådgivning

Novago Företagsutveckling Ab, som kommunen är delägare i, betjänar företag under hela deras livscykel i olika slag av frågor i vardagen och i utvecklingsutmaningarna.

Företagsrådgivningstjänsten är avgiftsfri, personlig och konfidentiell i ägarkommunerna (Hangö, Ingå, Karislojo, Lojo, Nummis-Pusula, Raseborg och Sjundeå). Du har tillgång till ett team av företagsrådgivare och proffs samt ett brett nätverk av kunniga personer och företag i bakgrunden, till vilka vi, vid behov dirigerar företagaren.

Tilläggsinformation i adressen www.novago.fi

Information skapar livskraftiga företag

Företag som inleder sin verksamhet startar i ofta med full fart och glömmer något viktigt.

Novago erbjuder alla som är intresserade av företagande i Sjundeå basinformation gratis och således borde det vara lätt att ta emot sådan info. Av de företag som grundats med stöd från Novago är sju företag av tio livskraftiga ännu efter fem år medan motsvarande tal för företag som grundats via nätet är knappa fyra.
Novago sporrar till företagande. Företagande skapar frihet och möjligheter till framgång men man bör vara beredd på utmaningar, på risktagning och på att saker kan kullkastas. De vanligaste orsakerna till att man avstår från företagsplanerna är att marknaden för företagsidén har bedömts orätt eller att personen har bedömt sin arbetsinsats på fel sätt. Vid informationstillfället går man igenom dessa och strävar redan i början efter att hitta lösningar på problemen. 

Den som planerar företagande går först tillsammans med Novago igenom företagsidén och de personliga resurser som finns att tillgå. Det följande steget är att utreda företagarens försäljning av tjänster och marknadsföringen. Slutligen sätter man sig in i de praktiska arrangemangen såsom produktivitet, lönsamhet, finansiering, utbildning och registrering av företaget. Novago har dessutom ett brett nätverk av sakkunniga som är specialister på bokföring, försäkringar och finansiering. Novago betjänar även i ärenden som gäller startpenning (denna bör utredas innan företaget registreras och den är i allmänhet ca 700 euro i månaden under 6-18 månader).
I en video på YouTube berättar en företagare från Sjundeå, Tua Nummelin från Puutarhataituri, om hur företagandet har kört igång och om hurudant stöd hon har fått från Novago http://www.youtube.com/watch?v=_OGBHkE4RZk (länk).

Alla företag inom Novagos område (Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå) är Novagos kunder

Verksamma företag får stöd för att utvecklas och för vardagens utmaningar.  Att utvecklas kan innebära en utvidgning av företagsverksamheten, utvecklande av företagsverksamheten och –kunnandet, utvecklande av produkter och tjänster eller utvecklande av kvaliteten. Då det uppstår utmaningar lönar det sig att genast vara i kontakt – då är det ännu möjligt att korrigera och t.ex. uppdatera produktutbudet, försäljningen och marknadsföringen, få tilläggsfinansiering, att undgå att olyckor sker eller att ingripa för att undvika uppsägningar i framtiden.

Novago stöder företagaren även vid generationsskifte samt vid köp och försäljning av företag. Vid generationsskifte lönar det sig att reservera tillräckligt med tid och göra ordentliga planer för att klarlägga de villkor och krav som myndigheterna ställer på överlåtaren och på den nya företagaren.

Vilda visioner, mål om internationalisering, hållbar utveckling och ansvar för samhället hör bl.a. till den service som Novago erbjuder.

Novago erbjuder även praktisk hjälp och utrymmen i Lojo

-    protoverkstaden hjälper dig att av din idé göra en rätt produkt av metall och plast så att den kan säljas
-    mötesutrymmena erbjuder moderna faciliteter i centrum av Lojo invid motorvägen
-    kontorsutrymmena, produktions- och testutrymmena är arbetsutrymmen för dagligt behov eller med månadshyra

Novago hjälper företagaren att hitta svar på frågor som gäller såväl enskilda företagare som även frågor som gäller ett företags hela livscykel – även sparrande av idéer och uppgifter om nya vindar!