Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Bildningsnämndens svenska sektion

Sektionen har i uppgift att avge utlåtande åt bildningsnämnden om läroplanen för förskole- och grundskoleundervisningen. Godkänna för- och grundskoleundervisningens årliga arbetsplan, utse biträdande rektor för skolan och bevilja befrielse från ovannämnda uppgift, avge ekonomi- och verksamhetsplan åt bildningsnämnden.

Till den svenskspråkiga sektionens möten kallas en representant för Sjundeå svenska skolas personal och en representant för den svenskspråkiga förskoleundervisningens personal.

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion under åren 2017-2021
(de personliga ersättarna inom parentes)

Ordförande

Anette Oravakangas (Helena Lönn)

Viceordförande

Satu Tarnanen (Tony Böckerman)

Medlem

Susanne Ekström (Lilli Korander)
Karl Holm (Karl Nilsson)
Raija Lampinen (Hans Kullberg)

Kommunstyrelsens representant

Maria Koroma-Hintikka