Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Natur

”Södra Nyland är till större delen ett bördigt och väl odlat slättland där byar och vackra herrgårdar ligga tätt vid varandra. Bergkullar och åsar äro talrika, men mellan dem ligga fruktbara slättmarker, så att höjderna på flere ställen ligga enstaka likasom öar mittibland ängar och åkerfält. Vid kusten sänka sig bergen under Finska vikens yta. Vatten betäcker de djupa dalarna och enbart bergstopparna resa sig i skepnad av tusen klippor och grund över det stormiga havet.”
Zacharias Topelius (1818-1898): Boken om vårt land

Topelius text beskriver sjundeålandskapet utmärkt även i dag. De vidsträckta slätterna i Degerby och Sunnanvik samt i dalen längs Kyrkån utgör värdefulla kulturlandskap i riksomfattande skala. Kommunens ryggrad, den naturligt grumliga Sjundeå å flyter genom landskapet, som egentligen är gammal havsbotten och vattendraget är ett av de som bäst har bibehållits i naturligt tillstånd i Nyland. En havsöringsstam som förökar sig naturligt, lever i ån och det finns 18 forsar dit havsöringen vandrar om hösten för att leka. Även strömstaren och uttern trivs i detta vattendrag.

Sjundeå ås huvudfåra och vattenområdena i de sex förgreningarna hör till Natura-områdena. De odlade dalarna omringas av höga berg och skogbevuxna kullar. Lojoåsens kalkrika grundvattenområden sträcker sig även till Sjundeå – kommunens vattenledningsvatten är välsmakande, obehandlat grundvatten. Den kalkrika jorden utgör ett bra växtunderlag för hasselnötslundar och gulsippor.

I kommunen finns flera små sjöar och träsk med klart vatten. Den största sjön, Lappträsk, hör tillsammans med Meiko, som finns på Kyrkslätts sida, till Natura-projektet. Mellan dessa sjöar finns ett vidsträckt, obebyggt vildmarksliknande skogsområde. På myrar och mossar i området finner vandraren hjortron och tranbär. Landskapet längs den väg som går runt Björnträsk har ofta jämförts med ett alplandskap tack vare höjdskillnaderna, den slingrande vägen och utsikten över sjön.

Läs mera:

Sjundeås historia

Sjundeås kulturstig