Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Markanvändnings planeringens grundata

Det markpolitiska programmet

I det markpolitiska dokumentet definierar kommunfullmäktige de markpolitiska målen och åtgärdsrekommendationerna. Ett av programmets centrala målsättningar är att binda tjänstemännen och de förtroendevalda vid de gemensamma markpolitiska målen. Det markpolitiska programmet revideras en gång per fullmäktigeperiod.

Markpolitiskt program (FGE 8.12.2014 § 66) (på finska)
Markpolitiskt program

Markanvändningens utvecklingsbild 2025

Markanvändningens utvecklingsbild är en koncentrerad kartläggning över markanvändningens situation i kommunen och hur kommunens markanvändning bör dirigeras i framtiden så att den fungerar enligt principerna för en hållbar utveckling på ett sätt som stöder kommunens helhetsekonomi.

Utvecklingsbilden tjänar som de närmaste årens strategiska plan i all  kommunalplanering som har att göra med markanvändning och den är ägnad att användas av både de kommunala beslutsfattarna, företagen, kommuninvånarna som olika intressegrupper. Utvecklingsbilden revideras en gång per fullmäktigeperiod och den utgör ett konkret verktyg då man uppgör kommunens budget och ekonomiplan.

Markanvändningens utvecklingsbild (på finska)

Störsviks miljöplan

Miljöplanen är ägnad att föra fram olika mål gällande den bebyggda miljöns kvalitet och standard med tanke på kommande detaljplaneringsprojekt. I miljöplanen vill man klarlägga vilka faktorer som bör beaktas då man uppgör detaljplaner på området, så att hela området förverkligas som en harmonisk helhet trots det långa tidsperspektivet.

Miljöplanen är ingen officiell plan. Därför kan den inte heller officiellt binda den framtida detaljplaneringen.

Planeringsområdet befinner sig i Sjundeå, söder om riksväg 51 och gränsar i öster till Pickala å, i söder till havet och i väster till Ingå kommuns gräns. Området är vidsträckt, vilket betyder att byggandet kommer att hålla på i flere tiotals år.

Störsviks miljöplan (på finska)

Energiprogrammets slutrapport

Energiprogrammets slutrapport berör planläggningsprogrammet för kommuncentrum. I slutrapporten behandlar man ingående planer som har att göra med energieffektivitet, energiinbesparing, energiformer, byggmaterial och byggnaders uppvärmningsformer. I energiprogrammets slutrapport har man beaktat hela processen: planering av markanvändning, byggande och boende.

Energiprogrammets slutrapport (på finska)