Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Planernas handläggning i Sjundeå

1. Inledande: initiativ och ansökan

Ett initiativ till planläggning kan väckas av markägaren, markinnehavaren eller annan kommuninvånare, samfund, företag, förvaltningsnämnd, myndighet, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Initiativet görs skriftligen som en fritt formulerad ansökan. Tekniska nämnden behandlar initiativet.

2. Planen anhängiggörs

Inledandet av planläggningen kungörs via anhängiggörandet  på kommunens anslagstavla, nätsidor, i Västra Nyland och i Kirkkonummen Sanomat. Såvida projektet har ingått i planläggningsöversikten meddelar man  inte särskilt om anhängiggörandet med en kungörelse.

3. Förberedning och planen för deltagande och bedömning (PDB)

Under förberedningen avgränsar man det preliminära planeområdet, definierar de delägande och utredningsbehoven och man klarlägger utgångsfakta. På basen av förberedningen uppgörs en plan för deltagande och bedömning. I planen för deltagande och bedömning beskrivs målen och utgångspunkterna för planeringsarbetet, hur beredningen och beslutsfattandet framskrider, de olika sätten att bedöma planens konsekvenser, deltagandet och informerandet.

4. Planeutkasten

Tekniska nämnden behandlar planeutkastet och de övriga handlingarna och sätter dem offentligt till påseende för att man skall kunna ge sin åsikt om dem i enlighet med MRA § 30. Utkastet bör vara offentligt till påseende i 30 dagar eller om planen inte medför större förändringar, i 14 dagar. På basen av den inlämnade responsen kompletteras handlingarna och det uppgörs ett planeförslag.

5. Planeförslagen

Om planen inte medför större förändringar godkänner tekniska nämnden planeförslagen. I annat fall behandlar kommunstyrelsen det av tekniska nämnden godkända planeförslaget. Förslaget bör vara utsatt offentligt till påseende i 30 dagar och sådana planeförslag som inte medför större förändringar, i 14 dagar, i enlighet med MRA § 27.  Anmärkningar kan inlämnas gällande planeförslaget och utlåtanden om planen inbegärs.

6. Godkännandet

Kommunstyrelsen gör ett förslag till kommunfullmäktige om godkännande av planen. Kommunfullmäktige kan godkänna planen eller skicka den tillbaka för ny beredning.

7. Besvärstiden inleds

Den som är missnöjd med planen kan besvära sig över den under besvärstiden. Planer, som inte medför större förändringar offentliggörs på tekniska kansliets anslagstavla (Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå). Större planeringsprojekt och planeändringar, som godkänts av fullmäktige, offentliggörs på kommunhusets anslagstavla (Parkstigen 1, 02580 Sjundeå). Besvär över planebesluten riktas till Helsingfors förvaltningsrätt.

8. Ikraftträdande

Planen vinner laga kraft då besvärstiden har gått ut och det inte har inlämnats besvär över planen och gokända beslutet kungjorts.