Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Planläggningsöversikt

Markanvändnings- och bygglagen (MRL) förpliktar kommunen att minst en gång per år uppgöra en planeringsöversikt.

I planeringsöversikten presenteras planer som är under beredning samt som inom en nära framtid anhängiggörs. I planeringsöversikten redogör man för planeärendena och det skede de befinner sig i samt sådana kommunala beslut och åtgärder som har en direkt inverkan på planläggningens utgångspunkter och mål.

 Planläggningsöversikten finns i elektronisk form på kommunens nätsidor.

Planläggningsöversikt 2017
Planläggningsöversikt 2016                                                                                                                          Planläggningsöversikt för år 2015                                                                                                          Planläggningsöversikt för år 2014
Planläggningsöversikt för år 2013
Planläggningsöversikt för år 2012
Planläggningsöversikt för år 2011
Planläggningsöversikt för år 2010
Planläggningsöversikt för år 2009