Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Detaljplan

För utvecklande av områden uppgörs en detaljplan som reglerar och styr utveckling och byggnation. Detaljplanen anvisar de nödvändiga områdena för planläggning och dirigerar byggande och den övriga markanvändningen. På strandområden uppgörs en stranddetaljplan.

Kommunfullmäktige godkänner viktiga detaljplaner och ändringar av dem. Tekniska nämnden godkänner sådana detaljplaner och ändringar av detaljplaner som inte medför större förändringar.

Markanvändnings- och bygglagen förutsätter att man kungör när planeprojekt angängiggörs. Informationen om anhängiggörandet kan göras via en planeringsöversikt, tidningskungörelse eller genom att skicka personliga brev.

Detaljplanebestämmelserna kompletteras av byggnadsordningen som kommunfullmäktige har godkänt. Den fungerar som riktlinje även då områden förverkligas som ligger utanför detaljplaneområden. Markanvändnings- och bygglagen samt –förordningen, en delgeneralplan eller generalplan med rättsverkan,en detaljplan och Finlands byggbestämmelseordning går före byggnadsordningen.

Det har uppgjorts en detaljplan på Sjundeå kommuns område i följande tätorter: Kyrkobyn, Kommuncentrum, Sunnanvik och Störsvik.

Anhängiggjorda detalj- och stranddetaljplaner

Detaljplane ändring för järnvägsområdet
Detaljplanen för Haga 2 -området
Kasabergets detaljplan
Detaljplanen för Störsviks infartsväg
Ändring av detaljplan för Siuntion Virkkula
Förnyandet av Sunnanviks detaljplan
Detaljplanen för den nya brandstationens tomt
Detaljplanändring Störsvik daghemstomt
 - detaljplanebeteckningar

Gällande detalj- och stranddetaljplaner

Ändring av detaljplanen för Botåker
Slussen-områdets detaljplan
Ändring av detaljplanen för värmecentralen
Detaljplanen för Karlsåkern
Detaljplanen för ABC Pickala
Ändring av detaljplan för Golfherrgårdens RA-kvarter  
Detaljplanen för Leas gränd
Detaljplan för kommuncentrum i Sjundeå (Siuntion sydän, Sjundeås hjärta)
Ändring av detaljplan för Siuntion Sydän
Sjundbyvägens detaljplan
Långviks stranddetaljplan
Stranddetaljplan i Järvimaa
Detaljplan för Brännmalmen 2 -området

Detaljplanernas sammanställnings kartor

Kommuncentrum
Kyrkoby
Sunnanvik
Störsvik