Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Hur protokollen hålls utsatta till påseende

Sjundeå kommuns olika verksamhetsorgans justerade protokoll hålls till påseende under nedannämnda dagar under tjänstetid, såvida man inte senare särskilt kungör om en avvikande tidpunkt för något protokoll. Om tiden för påseende infaller på en helgdag eller annan dylik dag då kanslierna allmänt är stängda, hålls protokollen till påseende den därpå följande vardagen.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Bildningsnämnden och dess sektioner

Grundtrygghetsnämnden

Tekniska nämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsorganens protokoll som gäller det allmänna informerandet om kommunens beslutsfattande sätts fram, till den del de är offentliga, i bibliotekets iformationspunkt och på kommunens hemsidor www.siuntio.fi.