Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Brandsyn och sotning

Västra Nylands räddningsverk ansvarar för Sjundeå kommuns brandsyn och sotning.

Brandsyn

Enligt räddningslagen är brandsynen ämnad att förebygga fara som förorsakas av eldsvådor eller andra olyckor för människor, egendom eller miljö. Räddningsverkets viktigaste uppgift är att förebygga eldsvådor och övriga olyckor.

Det är huvudsakligen brandinspektörerna som ansvarar för brandsynsverksamheten. Sjundeå hör till serviceenheten i Lojo.

Kundbetjäningsnumren och kontaktuppgifterna

Sotning

Distriktssotarna har med Västra Nylands räddningsverk uppgjort ett sotningsavtal om att sköta sotningen i det egna sotningsdistriktet. Distriktssotarna framlägger årligen en sotningslista för räddningsverket. I den syns även de ställen som inte har blivit sotade. Lagen förutsätter att brandmyndigheten tar tag i de fall där sotningsskyldigheten har försummats.

Distriktssotarna i Västra Nylands kommuner