Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Byggnadstillsyn

Till byggnadstillsynens uppgifter hör att leda och ge råd till dem som bygger, att övervaka att man följer planer och att besluta om byggnadstillståndsärenden i kommunen. Byggnadstillsynen är en myndighetsuppgift och den ser till att man följer markanvändnings- och bygglagens bestämmelser och förordningar.

Det hör till byggnadstillsynens uppgifter att för sin del försäkra sig om att man följer god byggnadssed och att den bebyggda miljön är hälsosam, trygg och hållbar. Byggnadstillsynens mål är att främja uppkomsten och bevarandet av en trivsam omgivning.

Byggnadstillsynen i Sjundeå har tagit i bruk den elektroniska ärendehanteringstjänsten Lupapiste.fi. Den som i framtiden ansöker byggnadslov bör lämna in ansökningarna via Lupapiste. Lupapiste är en kanal för ansökan om lov för byggande.Mer information

Byggnadsinspektion

Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå

rakennusvalvonta(at)siuntio.fi

 

 

Rådgivning och syner

Chef för byggnadstillsynen

Kenneth Flythström

Tel. 050 386 0807

 

Byggnadsinspektör

Peter Haglund

Tel. 044 386 1243

 

Från och med 1.12.2016

Telefondejourering tisdagar mellan kl. 9.00 - 11.00 och fredagar mellan kl. 09.00 - 11.00. Byggnadsinspektörerna är anträffbara i tekniska kansliet torsdagar kl. 9-11 eller enligt överenskommelse.

 

Kanslisekreterare

Marlene Rehnman

Tel. 044 386 1307

 

Förfrågningar, beställning av ritningar och lov

rakennusvalvonta(at)sjundea.fi

 

Beställning av planer

fornamn.efternamn(at)sjundea.fi