Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Användningsregler

Lånekort

·  bibliotekskortet är personligt, vid ansökan om kort måste identitetsbevis uppvisas
·  för barn under 15 år krävs målsmans underskrift. Underskrift av person som är i låneförbud godkänns inte
·  också målsmans uppgifter förs in i databasen, fastän han/hon inte har eget bibliotekskort
·  med bibliotekskortet kan man låna från alla Lukas biblioteken (Hangö, Raseborg, Ingå och Sjundeå)
·  innehavaren av bibliotekskortet ansvarar för material som lånats med kortet
·  om kortet försvinner, meddela biblioteket genast
·  första bibliotekskortet är gratis
·  adress- och namnförändringar bör meddelas till biblioteket
·  kundregistret är ett register i enlighet med personregisterlagen, och används enbart på biblioteket. Uppgifter från registret ges inte till utomstående.

Utlån

·  vid utlån behövs alltid lånekort
·  lån kan förnyas i biblioteket, per telefon eller via Internet
·  lån kan förnyas om det inte finns reservationer
·  lån kan förnyas fem gånger
·  fjärrlån är material som inte finns inom Lukas biblioteken. Fjärrlån är avgiftsbelagt

Webb-biblioteket

·  i webb-biblioteket kan man söka bland material från alla Lukas-bibliotek
·  PIN-kod behövs för att göra följande:
·  granska egna lån
·  reservera material som är utlånat
·  förnya lån (högst fem gånger)
·  PIN-koden fås på biblioteket

Lånetider

·  böcker, tidskrifter, cd-rom och ljudböcker: 4 veckor
·  cd-skivor och kursböcker: 2 veckor
· efterfrågade nyheter: 1- 2 veckor
·  dvd: 2 veckor
·  för överskriden lånetid debiteras påminnelseavgift

Reservering

·  utlånat material kan reserveras i biblioteket, per telefon eller via Internet
·  reserverat material förvaras i biblioteket en vecka efter det som ankomstavi skickats

Avgifter

·  3€/ påminnelse för låntagare 15 år fyllda eller äldre
·  2€/ påminnelse för låntagare under 15 år
·  efter den tredje påminnelsen skickas räkning
·  faktureringstillägg 7€
· för fjärrlån debiteras 3 € + lånebibliotekets avgift
·  även för icke avhämtat material debiteras fjärrlåneavgift
·  förnyande av försvunnet lånekort 2 €
·  försvunnet eller förstört material
·  kopior och datorutskrifter


Internet

·  användning av Internet är gratis
· om du vill kan du få låna hörlurar (bibliotekskort)

Förlorad nyttjanderätt

·  vid förstörande av bibliotekets egendom
·  försvunnet eller försenat material, som inte är ersatt inom utsatt tid
·  minst 9 € eller 6€ (under 15 år) obetalda försenings- och ersättningsavgifter
·  vid störande av bibliotekets verksamhet och störande av bibliotekets kunder
·  låntagaren får tillbaka lånerätten när han/hon har betalat alla obetalda avgifter

Ansvar

·  biblioteket är inte ansvarigt om AV-material skadar kundens apparater
·  biblioteket är inte ansvarigt för datavirusskador, som utlånat material åsamkat låntagaren
·  reparera inte material som gått sönder

Gruppkortets regler

·  gruppkortet bör alltid ha en ansvarsperson
·  ansvarspersonen undertecknar låneansökan
·  ansvarspersonen returnerar kortet till biblioteket när han/hon byter arbetsplats eller när arbetsavtalet upphör
·  gruppkortet får inte användas för personliga lån
·  DVD:n lånas inte ut på gruppkort (tillstånd krävs för offentligt framförande)

Återlämningsluckan

·  endast böcker och tidningar får återlämnas i återlämningsluckan (ej AV-material)
·  materialet återlämnas på eget ansvar
·  återlämningsluckan är stängdt då biblioteket är öppet
          - Låntagaren är skyldig att ersätta förstört material
·  materialet som återlamnats i återlämningsluckan behandlas följande öppethållningsdag.
·  skuffa inte med våld in materialet i luckan, utrymmet är begränsat.

Förhållningdregler för biblioteket

· bibliotekspersonalen kan uppmana en kund som stör bibliotekets verksamhet eller andra kunder eller orsakar olägenhet att lämna biblioteket.
· Det är förbjudet att äta och dricka i bibliotekets utrymmen