Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Skolskjutsservice

Kommunen anordnar avgiftsfri skoltransport för eleverna i grundskolan i följande fall:

1) Skolvägens längd i kilometer Transport anordnas för eleverna i klasserna 1-3 då skolvägens längd i enkel riktning överstiger 3 km. Transport ordnas för elever i klasserna 4-6 då skolvägens längd i enkel riktning överstiger 5 km.

 2) Skolvägen är farlig. Eleven har möjlighet att få skoltransport om skolvägen är farlig. Bildningschefen fattar beslutet på basen av ett sakkunnigutlåtande.

3) Skolvägens längd i tid. Skolvägen får ta högst 2,5 timmar i anspråk per dag med väntetiderna inberäknade. Skolvägen för en elev som fyllt 13 år får räcka högst 3 timmar per dag.

4) Hälsoaspekter. En elev har möjlighet att få skolskjuts på basen av hälsorelaterade orsaker. Läkarutlåtande bör bifogas till ansökan. Sakkunnigutlåtandena bör på nytt inlämnas varje läsår till ansökan.

Även barn i småbarnsfostran har rätt till kommunal transport. Transport anordnas inte för barn som är i dagvård. Kommunen anordnar inte heller transport för elever i klasserna 1-6 som går i annan än sin närskola.

 

Läs mera

 Principerna gällande förundervisnings- och skoltransporter fr.o.m. 1.6.2016

Principerna gällande förundervisnings- och skoltransporter fr.o.m. 1.1.2018

Morgontransportens rutter fr.o.m. 10.8.2017, tider

se mera www.reittiopas.fi eller www.matkahuolto.fi

Information om hittegods

Mer information

Kansliföreståndare
Cilla Ojala
Tfn. 050 386 0849
E-postadressen skrivs:fornamn.efternamn(at)siuntio.fi