Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Dagvårdens ABC

Vad är dagvård?

Dagvård är sådan vård, uppfostran och undervisning som ges vid daghem, familjedagvård eller privat dagvård.

Föräldrarna kan för sina barn välja en av kommunen ordnad dagvårdsplats, att sköta barnet med stöd av hemvårdsstödet eller att ordna dagvården i privat vård från det att perioden med föräldrapenning avslutas fram till att barnet som läropliktig övergår till skola.

Ett alternativ till kommunal dagvård är att sköta barnet hemma med stöd av hemvårdsstödet. Om barnet placeras i dagvård, avbryts utbetalningen av hemvårdsstöd. Dagvården kan vara deltidsvård eller heltidsvård. Förskoleundervisning för 6-åringarna anordnas i daghemmen eller i anknytning till skolan.

Hur ansöker man om dagvårdsplats?

Man bör ansöka om dagvårdsplats fyra (4) månader före behovet av dagvård. Såvida behovet av dagvård förorsakas av att man får arbete, skolningsplats eller studier och man inte har kunnat förutse behovet av dagvård, bör man ansöka om en vårdplats omedelbart, dock minst två veckor före behovet av dagvårdsplatsen.

Man ansöker skriftligt om en dagvårdsplats. Ansökningsblanketter finns i alla daghem samt i bildningskansliet under deras öppethållningstider.

blanketter

Den skriftliga dagvårdsansökan inlämnas till adressen Sjundeå kommun, Bildningskansliet/Småbarnsfostran, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå eller per e-post sivistystoimisto@siuntio.fi. Man kan även inlämna ansökan till det daghem, där man i första hand ansöker om vårdplats.

Om man inte mottar vårdsplatsen?

Man kan uppskjuta dagvårdsstarten med högst en månad. Man bör skriftligt meddela om annullering av dagvårdsplatsen. Om dagvårdsplatsen inte är annullerad före det datum man i mottagningsanmälan meddelat att barnet skall börja, uppbärs en halv månads vårdavgift.

Vad kostar dagvården?

Det tillkommer en månadsavgift för barnens dagvård. Avgiften uppbärs för högst 11 månader under verksamhetsåret. Avgiften revideras årligen och alltid då familjens betalningsförmåga väsentligt förändras. Avgiftens förseningsränta följer räntelagen (330/2002) och avgiften är utmätningsbar utan domstolsbeslut.

Mera infomration om dagvårdsavgifterna hittas här.

Man kan bekanta sig med dagvårdsplatsen på förhand.

Det är bra att med barnet bekanta sig med dagvårdsplatsen före dagvården inleds. Kom överens om ett besök direkt med daghemmets chef eller dagvårdsledaren, då du fått beslut om dagvårdsplatsen.

Vad behöver barnet då barnet kommer till dagvård?

I dagvård behöver barnet innetossor och ändamålsenliga kläder för inne- och utelekar.

Om barnet använder blöjor bör föräldern hämta blöjorna till dagvården.

I dagvården får ditt barn, beroende på barnets vårdtider, morgonmål, lunch och mellanmål. Man bör meddela dagvårdens personal om specialdieter på förhand.

I daghemmen följer man skolornas matlista.

Om en är sjuk kan det leda till att flere andra lider. Barnet bör vara friskt då barnet kommer till dagvård.

Vem för och hämtar barnet till och från dagvården?

Barnets föräldrar hämtar barnet till och från dagvården. Dagvårdpersonalen bör veta om någon annan fullvuxen hämtar  barnet till eller från vård. Syskon kan hämta barnet endast om man på förhand speciellt kommit överens om saken med dagvårdspersonalen.

Att säga upp dagvårdsplatsen

Dagvårdsplatsen sägs alltid upp skriftligt. Man får en uppsägningsblankett från daghemet, bildningskansliet och det kan skrivas ut här . Blanketten inlämnas till bildningskansliet.

Man antecknar den dag, då man meddelar att vårdplatsen blir ledig som uppsägningsdag. Man kan inte göra en uppsägning i efterhand.

Kanslipersonalen för småbarnsfostran fungerar i adressen Parkstigen 1, Sjundeå. Följande personer arbetar i kansliet: