Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Familjedagvård

Familjedagvård är ett hemlikt alternativ för barn som behöver dagvård. I den lilla trygga gruppen får barnet individuell vård och fostran. Familjedagvård är småbarnspedagogik vars styrkor är lugnet och flexibiliteten.

Familjedagvårdarna och barngruppens storlek

I Sjundeå är sju professionella familjedagvårdare verksamma och de betjänar på både finska och svenska runt om i Sjundeå. I en familjedagvårdares barngrupp kan samtidigt vårdas fyra barn under skolåldern inklusive vårdarens egna barn under skolåldern. Utöver de fyra barnen kan i barngruppen eventuellt också finnas en förskoleelev eller skolelev på deltid.

Reservdagvård

Varje barn har en reservvårdplats som familjerna gärna ska bekanta sig med separat. Familjerna får information om reservvårdsplatsen i samband med inledandet av dagvården. Den finskspråkiga familjedagvårdens reservvård ordnas i Tjusterby daghem i den egna reservvårdsgruppen. Det är den egna reservvårdaren som ansvarar för verksamheten i reservvårdsgruppen.
Mer information finns här (på finska)

Att ordna vårdplats

Man strävar efter att ordna vårdplats enligt familjernas önskemål och behov. Vårdplats kan ändå inte alltid erbjudas helt i närheten av hemmet, utan på glesbygdsområdet kan avståndet vara flera kilometer.
Det är den serviceområdesansvariga inom småbarnspedagogiken som ansvarar för handledandet och övervakandet av familjedagvårdens pedagogiska verksamhet.

Ytterligare information

Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik
Eva Nygård
044 386 1043
eva.nygard(at)sjundea.fi