Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Stöd för växande och lärande

Inom småbarnsfostran bedömer specialbarnträdgårdsläraren barnens behovav stöd samt ordnar med ändamålsenligt stöd.

Målet är att stöda barnets fysiska, psykiska och sociala färdighetersamt förebygga eventuella inlärningssvårigheter.

I Sjundeå följer man inklusionsprincipen, som betyder att barn medsärskilda behov får gå i ett närbeläget daghem eller hos en familjedagvårdare ibarnets närmiljö.

Barnets grundfärdigheter och tro på sig själv stärks i de vardagligaaktiviteterna men också genom olika slag av differentiering.

Till Plan för småbarnsfostran(VASU) kan bifogas en bilaga om barnets specifika svårigheter eller behov.

Inom förskoleverksamheten ärstödformerna allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd.

Om barnet behöver mera stödåtgärder görs en pedagogisk bedömning. På basen av bedömningen kan barnet få en Plan för barnets lärande i förskola inom intensifierat stöd. Specialbarnträdgårdslärarendeltar i bedömningsprocessen och vid uppgörandet av planen.

För barn med särskilt stöd inom förskoleverksamheten görs en Individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP). Barn med elvaårig läroplikt har alltid en IP. En sakkunnigsutlåtande kan vara grund för att ett barn ska kunna få IP, i övrigt föregåsbeslut om särskilt stöd alltid av en pedagogisk utredning. IP:n görs isamarbete med föräldrarna. Även andra sakkunniga kan delta vid uppgörandet.

Specialläraren inom småbarnspedagogik:

Specialläraren inom småbarnspedagogik har tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter:
Anneli Hellgrén, speciallärare inom småbarnspedagogik
tfn. 050 386 0829
förnam.efternamn@siuntio.fi