Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Eftermiddagsverksamhet

Eftermiddagsverksamhet eller "eftis" är mångsidig ledd verksamhet för elever i årskurs 1 och 2 samt elever som har beslut om särskilt stös. Verksamheten ordnas efter skoldagen. På eftis kan barnen enligt intresse delta i olika verksamheter, leka, läsa, pyssla eller ”bara vara” i sällskap av en trygg vuxen.

Läsårets 2018-2019

Läsåret 2018-2019 ordnar Sjundeå kommun finsk- och svenskspråkig eftermiddagsverksamhet på ett ställe i kommuncentrum. Verksamheten anordnas dagligen efter skoldagen, kl. 12.00-17.00.

Barnen serveras mellanmål på eftis. Om ditt barn har en födoämnesallergi ska du meddela eftisledaren.

Avgifter fr.o.m. 1.8.2016

deltidsverksamhet, fram till kl. 15, 120 €/mån
heltidsverksamhet, fram till kl. 17, 180 €/mån

Avgiften tas ut för varje månad som barnet deltar i verksamheten. Om verksamhet ordnas högst 10 dagar en månad, debiteras endast halva månadsavgiften. Om barnet på grund av sjukdom inte kan delta i verksamheten över 10 dagar under en kalendermånad, debiteras halva månadsavgiften. Om barnet är frånvarande en hel kalendermånad på grund av sjukdom tas ingen avgift ut. Om barnet är frånvarande en hel kalendermånad av annan orsak debiteras halva månadsavgiften.

Ändringar i verksamhetstid och uppsägning av platsen i eftermiddagsverksamheten ska göras skriftligt till bildningskansliet. Ändringen eller uppsägningen träder i kraft från början av följande kalendermånad.

Almänna principer för betalningslättnad av avgiften för lagstaddgad eftermiddagsverksamhet inom grundläggande utbildning i Sjundeå kommun

Ansökningar till eftermiddagsverksamheten

Ansökning till eftermiddagsverksamheten görs via Wilma i samband med skolanmälan inom utsatt ansökningstid. Om en familj flyttar till kommunen eller eftisbehovet uppstår plötsligt är det möjligt att ansöka om plats även utanför den egentliga ansökningstiden.

Ansökningar till den privata eftermiddagsverksamheten

Edvardsbergs eftis är ett privat svenskspråkigt eftis. Eftiset finns i Edvardsbergs föreningshus i Andby.

Barn, som är berättigade till avgiftsfri skolskjuts, får avgiftsfri skolskjuts från skolan till eftiset. Kom ihåg att meddela om skjutsbehovet till bildningskansliet.

Du ansöker om eftisplats i Edvardsbergs eftis med tjänsteproducentens egen blankett. Friska Viljor rf. fastställer och fakturerar en månadsavgift för verksamheten.

Skolskjuts

Man strävar efter att ordna skolornas klubbverksamhet, så att även de elever som beviljats skjuts, kan delta i klubbarna med beaktande av skjutstidtabellerna. Utbildningsan ordnaren är inte skyldig att sköta om skolskjutsen till skolans klubb, hem från klubben eller från klubben till daghemmet. En elev kan ändå genom att utnyttja befintliga kollektivtrafiklinjer, använda senare så att eleven har möjlighet att delta i den av kommunen ordnade klubbverksamheten innan eller efter skoldagen eller för skjuts hem från efter middagsverksamheten. (BILDN 17.1.2018 §11)

Informerande

Familjen meddelas via Wilma om barnet har fått plats i eftermiddagsverksamheten. Närmare uppgifter fås vid behov från kommunens bildningskansli.

Information

Verksamhetsplan för eftermiddagsverksamhet  (BILDN 17.1.2018)

Läsårsplan för eftermiddagsverksamhet 2018-2019

Priciperna för anordnande av eftermiddagsverksamhet fr.o.m. 1.8.2017

Principerna för anordnande av eftermiddagsverksamhet fr.o.m. 1.8.2018

Välkommen till eftis 2018-2019

Blanketter

Mer information

Kommunens eftermiddagsverksamhet:

Telefonnummer till eftermiddagsverksamhetsledaren
tfn 044 386 1280


Privat eftermiddagsklubb:

Edvardsbergs eftis/Friska Viljor rf
Andbyvägen 26, 02570 Sjundeå
kontaktperson: Helena Lönn tfn. 050 3044568
helena.lonn@gmail.com

Ett privat eftis vars verksamhet Sjundeå kommun understöder. Barnen får skjuts från skolan till eftiset.  Eftiset är svenskspråkigt.

Administrativa ärenden:

Bildningskansliet
Parkstigen 1
02580 Sjundeå
sivistystoimisto@siuntio.fi