Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Förskoleundervisning

Anmälan till förskolan och ansökan om kompletterande småbarnspedagogik ska lämnas in 5.2–18.2.2018. Ansökan om skjuts till förskolan ska lämnas in 5.2–31.3.2018.
Kungörelsen finns här

Mer information om barnets subjektiva rätt till småbarnspedagogik i Sjundeå 

Med förskoleundervisning avses avgiftsfri undervisning för 6-åringar. Förskoleundervisningens centrala uppgift är att främja barnets förutsättningar för att växa, utvecklas och lära sig. Verksamheten planeras utgående från barnet och dess uppgift är att stärka barnets positiva självbild och uppfattning om sig själv som elev. Förskoleundervisningen, som styrs av lagen om grundläggande utbildning, är en del av småbarnspedagogiken. En individuell läroplan uppgörs för varje förskoleelev tillsammans med vårdnadshavarna.

Förskolans läroplan 2016

Sjundeå Förskolas läroplan    BILDN 9.11.2016 § 91 och BILDN 15.2.2017 § 13

Förskoleundervisningen börjar ett år innan barnet blir läropliktigt. Förskoleundervisningen är avgiftsfri.

Förskoleundervisningen innebär en målmedveten fostran och undervisning där man förstärker barnets självkänsla med positiva inlärningserfarenheter. Inom förskoleundervisningen ordnas stöd enligt barnets behov.

Svenska förskolans verksamhetsplan 2017-2018, BILDNSVES 27.9.2017 § 16

Svenska förskolans verksamhetsberättelse 2016-2017