Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Förskoleundervisning

Ansökan till förskoleundervisning och kompletterande dagvård samt skjuts till förskolan och ansökan om dagvårdsplats

Ansökan till förskoleundervisning och kompletterande dagvård gör via Wilma under tiden 3. - 17.2.2017.

Ansökan om skjuts till förskolan gör via Wilma senast 31.3.2017.

Ansökan om dagvårdsplats skall göras senast 17.2.2017.

Kungörelsen finns här

Läs även om Barnets subjektiva rätt till småbarnspedagogik i Sjundeå 

 

 

 

Förskolans LP2016

Sjundeå Förskolas läroplan    BILDN 9.11.2016 § 91 och BILDN 15.2.2017 § 13

Förskoleundervisningen börjar ett år innan läroplikten börjar. Förskoleundervisningen är avgiftsfri.

Förskoleundervisningen innebär en målmedveten uppfostran och undervisning där man förstärker barnets självkänsla med positiva inlärningserfarenheter. Inom förskoleundervisningen ordnas stödet enligt barnets behov.

Svenska förskolans verksamhetsplan 2017-2018 BILDNSVES 27.9.2017 § 16

Svenska förskolans verksamhetsberättelse 2016-2017

Enheterna för förskoleundervisning

Förskoleundervisning anordnas på svenska i en enhet och på finska i två enheter. Bildningsnämnden i Sjundeå kommun beslutade under sitt möte 20.1.2016 om principer om antagande av elever i förskoleundervisning. Principerna finns i denna bilaga

Förskoleundervisning och dagvård

Förutom förskoleundervisningen har de sexåriga barnen rätt till tjänster inom småbarnsfostran före och efter förskoleundervisningen. Man ansöker om dagvård med samma blankett som man anmäler sig till förskoleundervisningen. Dagvården är avgiftsbelagd. Det är möjligt att få dagvård även under skolornas och förskolans semestertider.

Läroplanen för småbarnsfostran

Sjundeå kommuns förskoleundervisning baserar sig på den nationella förskoleundervisningsplanen av år 2010 och Sjundeå kommuns förskoleundervisningsplan av år 2011. Man uppgör tillsammans med vårdnadshavarna en individuell läroplan för varje barn i förskoleundervisning.

Förskoleundervisningens läroplan fr.o.m. 1.8.2014

Skoltransporter

En avgiftsfri skolskjuts anordnas enligt principerna för skoltransporterna. Läs mera om villkoren för skolskjuts

I Sjundeå kommun anmäls barnen till förskolan via wilma. Familjerna får hem ett brev som innehåller instruktioner om anmälningen samt wilma-koder.

Familjer som flyttar till kommunen kan kontakta bildningskansliet för att få wilma-koder eller alternativt anmäla sig med en anmälningsblankett som finns på sidan blanketter.