Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Ansökan om småbarnspedagogik

Man ska ansöka om en vårdplats fyra månader innan man önskar inleda dagvården. Den allmänna ansökningstiden är årligen i februari. Om behovet av småbarnspedagogik ändå beror på oväntad eller plötslig sysselsättning, studier eller utbildning, ska ansökan om en dagvårdsplats göras senast två veckor innan barnet har behov av småbarnspedagogik.

Du kan skriva ut dagvårdsansökan under Blanketter.

Placeringsprocessen och principerna för placeringen finns här

Den skriftliga dagvårdsansökan returneras till Sjundeå kommun, Bildningskansliet/Småbarnspedagogik, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå eller per e-post till sivistystoimisto(at)siuntio.fi.

Inledande av dagvården

Vårdplatsen ska bekräftas inom två veckor efter datumet på placeringsbeslutet till e-postadressen sivistystoimisto(at)siuntio.fi. Kom ihåg att meddela barnets för- och efternamn.
Inledandet av dagvården kan flyttas framåt med högst en månad. En skriftlig anmälan om annullerandet av dagvårdsplatsen ska lämnas in till bildningskansliet. Om dagvårdsplatsen inte annullerats innan vården inleds, uppbärs en halv månads vårdavgift.

Inledandet av dagvården är ett viktigt skede i barnets liv. Det lönar sig att reservera tillräckligt med tid för att bekanta sig med dagvårdsplatsen och att öva på dagvården. De fostringsansvariga inom småbarnspedagogiken kan också bekanta sig med barnet och familjen i barnets eget hem om familjen önskar det. För barnet uppgör i samband med bekantningsskedet en plan för inledande av dagvården i vilken man tillsammans med föräldrarna diskuterar barnets behov och kommer överens om trygga förfaringssätt som stöder inledandet av dagvården. Man kommer överens om inledandet av dagvården med dagvårdsföreståndaren och familjedagvårdshandledaren.

Ändringar i behovet av dagvård

Ändringar i behovet av dagvård ska alltid meddelas skriftligt till bildningskansliet med ändringsblanketten.