Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Kolneutralitet skapar ny innovativ affärsverksamhet och konkurrensfördelar för företag och kommuner (VÄLKE)

Sjundeå kommun är med i Finlands miljöcentrals nya VÄLKE-projekt som undersöker hinder för att nå kolneutralitet samt konkreta och lönande lösningar för utsläpp av växthusgas. VÄLKE-projektet verkställs i HINKU-kommuneri västra Nyland (Sjundeå, Lojo, Raseborg, Hangö och Ingå) och i västra Päijänne (Asikkala, Padasjoki och Kuhmois). Projektet koordineras av Finlands miljöcentral. Novago Oy är delverkställare i västra Nyland och Asikkala kommun i västra Päijänne. Projektet pågår i drygt två år till och med 31.7.2017.

Under två års tid har man som målsättning att undersöka och analysera cirka 70 små och medelstora företag och 100 fastigheter i västra Nyland. I projektet kan delta små och medelstora företag, kommuner, församlingar, lantgårdar och husbolag som vill vara med och använda metoder, cleantech-lösningar och energikällor för att minska utsläppet av växthusgaser.

Målet med projektet är att skapa en fortgående process, som leder Finland mot kolneutralt samhälle. Avsikten är att skapa ett nytt sätt att fungera, då man vill att små- och medelstora företag samt kommuner i sin egen verksamhet övergår till lösningar som förorsakar endast små mängder kolutsläpp. Projektets resultat och det verksamhetssätt, som uppstår inom projektet kommer att förverkligas och utnyttjas också efter att projektet avslutas i det av Finlands miljöcentral koordinerade HINKU-projektet (Mot en kolneutral kommun). HINKU-projektets mål, att minska utsläppen av växthusgaser med 80 %, har uppställts med sikte på år 2030. Därvid är fortsättningen tryggad för utnyttjandet av de resultat som uppnåtts i detta projekt.

Pressmeddelande den 7 maj 2015