Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

I Sjundeå verksamma föreningar

I förteckningen finns de föreningar som har meddelat kommunen om sin verksamhet.

I Facebook-gruppen Yhdistystoimintaa Siuntiossa finns det bra med information om föreningsverksamheten i Sjundeå.

Aleksis Kiven koulun vanhempainyhdistys ry
Föreningens avsikt är att främja samarbetsverksamheten mellan hem och skola; att stöda hemmen och skolan i försöken att skapa barnen en bra inlärnings- och uppväxtmiljö samt att främja en stabil och mångsidig utveckling för barnen och de unga; att föra fram föräldrarnas åsikter i frågor som gäller skola och fostran; att fungera som ett samarbetsorgan mellan elevernas föräldrar. 
Kontaktuppgifter:
akknvanhemmat(a)gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/AkknVanhempainyhdistysSiuntio?ref_type=bookmark
Blogspot: http://akknvanhemmat.blogspot.fi/

Björnträsk Allmogeförening
Björnträsk Allmogeförening upprätthåller föreningshuset Björknäs. Näsbyvägen 922. Bokningar Åke Hirn, 0500 812 711

Hembygdens Vänner i Sjundeå rf
Föreningen upprätthåller hembygdsmuséet. Kontaktuppgifter: (09) 256 1113, 040 740 6538

Hem och Skola i Sjundeå rf
Föreningen främjar samarbete mellan Sjundeå svenska skola och elevernas hem. Kontaktuppgifter: http://sjundea.hemochskola.fi

Inkoon - Siuntion Ympäristöyhdistys ry/Ingå - Sjundeå Miljöförening rf
Suomen luonnonsuojeluliitto och Natur och Miljö. Föreningens målsättning är att skydda natur och miljö. Vi arrangerar utflykt till naturen, föreläsningar i aktuella fenomen och stöder ungdomarnas natur- och miljöuppfostra. Du kan bli medlem på www.naturochmiljo.fi. Föreningens kontaktuppgifter: Ordförande Pia Virta, pia.virta(a)iki.fi.
Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön paikallisyhdistys.
Yhdistyksemme tarkoituksena on lisätä luonnontuntemusta ja edistää luonnon ja ympäristön suojelua. Järjestämme kaikille avoimia luontoretkiä, luentoja ajankohtaisista aiheista ja tuemme lasten ja nuorten luonto- ja ympäristökasvatusta. Jäseneksi voi liittyä www.sll.fi/liity. Yhdistyksen yhteystiedot: Puheenjohtaja Pia Virta, pia.virta(a)iki.fi.

Kirkkonummen tanssiyhdistys ry/Kyrkslätts dansförening rf
Dansundervisning för barn, unga och vuxna. I Sjundeå showdans och FolkJam i Walkers-utrymmet. Dansundervisning i skolor t.ex. på temadagar. I november öppet hus på alla danslektioner. kontaktuppgifter: www.dancemoves.fi, kirkkonummen.tanssiyhdistys(a)gmail.com

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Siuntion yhdistys ry
Vi är en lokalförening i Sjundeå som verkar under Mannerheims Barnskyddsförbund. Till vår verksamhet hör familjecaféverksamhet, motionslekskola för barn, barngympa, damkvällar samt lopptorg och evenemang för barn. Föreningens kontaktuppgifter: www.facebook.com/MllSiuntionPaikallisyhdistys, mllsiuntionpaikallisyhdistys(a)gmail.com.

Pikkalan kyläyhdistys ry - Pickala byföreningen rf
Under sommarperioden på tisdagar ordnar föreningen fotboll, boboll, tennis och andra bollspel för barn på Pickala sportplan. Tennisplanen i Pickala står föreningens medlemmar till förfogande.
Kontaktuppgifter: Mika Laru, Karensgränd 9 02490 Pickala, +358-50-3681765

Pohjois-Siuntion Martat ry
Pohjois-Siuntion Martat grundades 1959 och det är en aktiv marthaförening som har verksamhet minst en gång i månaden. Förutom medlemmarna deltar en stor grupp även andra än medlemmar i utbildningstillfällen, jippon, utfärder och årliga kvällsevenemang.
Föreningens kontaktuppgifter: Ordförande Ritva Laaksonen, 050 306 083; Kassör Liisa Varpio, liisa.varpio(a)luukku.com, 040 750 1194

Ponikoulun Ratsastajat ry
En ridförening som startat sin verksamhet i början av år 2011 och som grundades för att svara för de behov som hästmänniskor har gällande ridning och hästhobby i enlighet med Finlands Ryttarförbunds bestämmelser. Föreningens avsikt är at främja medlemmarnas kunskaper om hästar och motion så att personer med olika utgångslägen har möjlighet att röra på sig tillsammans och ha det skoj inom den gemensamma hästhobbyn, att tävla på tävlings- eller toppnivå och att utöva föreningsverksamhet enligt sina egna förutsättningar och behov.
Föreningens kontaktuppgifter: www.ponikoulu.fi, föreningens ordförande Sonja Skriko, sonja.skriko(a)ponikoulu.fi, ridskolans instruktör Terhi Skriko, terhi.skriko(a)ponikoulu.fi, 040 747 3652

Pro Fanjunkars –stiftelsen
Stiftelsen upprätthåller Aleksis Kivis författarhem och museum. Stiftelsens kontaktuppgifter: www.fanjunkars.fi, 044 022 2646.

Päivärinteen koulun vanhempainyhdistys ry
Föreningen ordnar klubbverksamhet och medelsanskaffning i Päivärinteen koulu för sina elevers väl och för rekreation. Uppgifter om klubbarna finns i Sjundeå kommuns gemensamma klubbkalender. Föreningens kontaktuppgifter: Sekreterare Päivi Mäkinen paivi.vuorilaakso(a)gmail.com

Siuntion Keido-kan ry
Siuntion Keido-Kan är medlem i Suomen Judoliitto och har varit verksam i Sjundeå sedan år 1980. Övningssalen Dojo finns på stationsområdet i södra endan av idrottshallen. Keido-Kanverksamheten fokuserar på juniorerna (7-13 år) men även vuxna, både herrar och damer, är med. Föreningens kontaktuppgifter: www.keidokan.fi, Pekka Keränen, 050 5666 268, pekka.keranen(a)kolumbus.fi.

Siuntion kulttuuriympäristö ry - Sjundeå kulturomgivning rf
Föreningens avsikt är att främja och utveckla samarbetet mellan byns invånare, att värna om kulturarvet och främja utvecklandet av byakulturen och trivseln bland invånarna. Vi strävar efter att förstärka den lokala identiteten och att utveckla boende-, affärsverksamhets- och trafikmiljön i Sjundeå på ett så trivsamt och tryggt sätt som möjligt.
Föreningens kontaktuppgifter: www.siuntionkulttuuri.fi, siuntion.kulttuuri(a)gmail.com, tfn ordförande 040 952 3976.

Siuntion musiikkiyhdistys ry
Föreningen ger musikundervisning åt sjundeåbor i alla åldrar och ordnar elevkonserter under hösten och våren. Föreningens kontaktuppgifter: Rektor Tarja Ryynänen, tarjary(a)gmail.com, 0407455755

Siuntion Porkkala Kokoomus ry
Politisk föreningsverksamhet. Föreningens kontaktuppgifter: Ordförande Tom Paasikivi tfn 0400 513 452, sekreterare Jarkko Källbacka tfn 045 872 2020, http://siuntionporkkalakokoomus.fi/

Siuntion seniorit
Föreningen ordnar klubbverksamhet åt pensionärer. Man samlas varannan onsdag i Loket. Föreningen har sommarpaus. Föreningens kontaktuppgifter: Sulo Tikka 0405198897

Siuntion Sisu ry
Genom att främja välmågan bland Sjundeås kommuninvånare önskar idrottsföreningen Siuntion Sisu skapa motionsmöjligheter i den egna hemkommunen. I föreningens mångsidiga utbud finns det en lämplig motionsgren för kommuninvånare i olika åldrar. Kontaktuppgifter: www.siuntionsisu.fi, siuntionsisu(a)siuntionsisu.fi

Siuntion sitoutumattomat ry
Vår förening har som mål att arbeta för kommuninvånarnas välmående i Sjundeå samt att för bättra utvecklandet av kommunstrukturen så att livskvaliteten höjs.
Föreningens kontaktuppgifter:
http://www.karivierinen.fi/Siuntionsitoutumattomat/Siuntiolaisten_asialla.html
Ordförande: Esko Jääskelä; tfn 041 506 9626, viceordförande: Rainer Sarviaho; tfn 050 565 8754; e-post: rsarviaho(a)gmail.com, sekreterare: Kari Vierinen; tfn 040 567 3550; e-post: karivierinen(a)me.com

Siuntion Työttömät ry
Föreningen har som uppgift att höja på den mentala och fysiska hälsan hos arbetslösa (konditionssalsverksamhet och badmintonspel i kommunens bollhall). Föreningens kontaktuppgifter: Ordförande: Esko Jääskelä, 045 312 5448; sekreterare: Kari Kivikangas, 044 540 0454, kari.kivikangas(a)saunalahti.fi

Siuntion venekerho - Sjundeå båtklubb SVBK ry
Föreningen erbjuder båthamn, brygg-, docknings-, och hamntjänster, juniorseglingsaktiviteter och seglarundervisning. Föreningens kontaktuppgifter: Allmän postadress: c/o Rainer Sarviaho, Svampvägen 10, 02580 Sjundeå; Betalningsrörelse, medlemsregister, faktureringsadress och kontorsarbeten: Oy Kotilahden Palvelu - Hemvikens Service Ab, Jari Hussi, Nybackavägen 2A, 02450 Sundsberg, email: jari.hussi(a)pp.inet.fi, tfn 040 544 8826, www.siuntionvenekerho.fi

Sjundby traditionsförening
Föreningens främsta mål är att främja samhörigheten i Sjundby genom att ordna evenemang, samlaoch sprida information och berätta om byns historia bl.a. genom att upprätthålla webbplatsen www.sjundby.fi.Föreningen samarbetar med flyktingar med teman som passar föreningen. 
Kontaktuppgifter: ordförande Carl-Johan ​Lindén,tel. 0400975339.

Sjundeå Gymnastikförening rf (SGF)

SGF är en ungdomlig och levnadsglad förening som ordnar träningar för barn, ungdomar och vuxna, även seniorer. På programmet finns gymnastik, konditionsträning, dans, redskapsgymnastik, parkour, yoga, kettlebells, boxning, LAVIS® och mycket mer. SGF ordnar också dagsläger för barn under sommar- och sportloven. På många av träningarna använder instruktören både svenska och finska. Några instruktörer talar enbart finska. Det kan också förekomma träningar där ledaren använder enbart svenska.

Föreningens kontaktuppgifter:
sgfsport.org
e-post: info@sgfsport.org

Sjundeå IF
Föreningen grundades 21.6.1918 under namnet Sjundeå Idrotts- och Skytteförening. Från och med år 1998 har SIF enligt föreningsklassificering gällande friidrott varit en förening av elitklass. Även då det gäller handboll har SIF under 1990- och 2000-talen varit en av de bästa föreningarna i Finland. Föreningens kontaktuppgifter: http://sjundeaif.sporttisaitti.com/

Sjundeå Marthaförening rf
Svenskspråkig marthaverksamhet i Sjundeå. Föreningens kontaktuppgifter: 040 513 8378, epost: christina.linden@kolumbus.fi.

Södra Sjundeå Ungdomsförening
Uthyrning av fest- och möteslokal i föreningshuset Borgvik, Östra Kungsvägen 148. Uthyrning vaktmästaren 09 298 6181. Övrig information ordf. Matts Ekström 040 5938179 Matts.ekstrom(a)elisanet.fi eller sekr. Maria Wirén-Gottberg 040 7361060 milli.gottberg(a)kolumbusfi