Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Handikapprådet

Handikapprådet i Sjundeå kommun har som uppgift att fungera som ett samarbetsorgan mellan handikappade personer, deras anhöriga och handikapporganisationer samt kommunens olika verksamhetsområden.

Handikapprådet sammanträder 4-5 gånger per år. Både egentliga medlemmar och ersättare kallas till varje möte, så att vi ska få en så bred uppfattning som möjligt av livssituationen hos handikappade och deras anhöriga i Sjundeå.

Egentliga medlemmar och ersättare i handikapprådet åren 2013 – 2016

Egentliga medlemmar:

Hussi Sinikka (ordf.)
Berglund Hans (vice ordf. och sekreterare vid möten)
Blomqvist Anne-Maj
Kullberg Hans
Nilsson Karl

Ersättare:

Asumaniemi Veikko
Alopaeus Jari
Flygar Yvonne
Leikola Virve
Holm Karl

Kommunens representant:

 (föredragande sekreterare och sekreterare vid möten)

Handikapprådets verksamhetsplan för åren 2013-2016 färdigställs före december 2013. I början av varje verksamhetsår kommer vi att uppgöra en noggrannare, mera konkret verksamhetsplan. Handikapprådet strävar efter att vara proaktiv och vi lyssnar på handikappade kommuninvånares och deras anhörigas åsikter och önskemål. Vi fungerar så flexibelt som möjligt och reagerar på nya idéer som uppkommer via samarbetet. Vi förstärker dessutom vår ställning inom kommunens beslutsfattande samt tar upp aktuella diskussionsämnen. Vårt mål är att följa med den samhälleliga diskussionen och påverka handikappade personers situation, rättigheter och ett jämlikt liv.

Du kan kontakta handikapprådet via ordföranden Sinikka Hussi