Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Tillstånd och meddelanden

Regionförvaltningsverken (AVI), de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY) samt säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) behandlar också tillstånd och meddelanden som gäller miljöärenden.

Kommunens miljöskyddsmyndighet fattar olika beslut samt behandlar ansökningar och meddelanden, bl.a. på basen av förordningar som givits med stöd av avfallslagen, miljöskyddslagen, vattenlagen, naturskyddslagenm vattentjänster och förordningar som avgivits på basen av dem.

Tilläggsuppgifter:

Tf miljöinspektör:
Miljö- och marktäktsärenden samt miljötillstånd
Jaana Röytiö
Tel. 044 386 1270

E-posten i formen
fornamn.efternamn(at)siuntio.fi