Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Kulturlandskapet

I Finland finns det 156 landskapsområden som har valts ut som nationellt sett värdefulla. Dessa kulturlandskap på landsbygden är helheter som uppkommit i samverkan mellan människan och naturen. Kulturlandskapets värde består av att naturen uppvisar en av kulturen influerad mångfald, ett välskött odlingslandskap och ett traditionellt byggdnadsbestånd. Landksapsområdet Degerby-Pickala å-Palojoki är en mosaik av odlade dalar och bergiga höjder.

Tilläggsuppgifter om de nationellt sett värdefulla landskapsområdena finns på miljöförvaltningens webbsidor.

Kulturlandskapet och naturen i Sjundeå beskrivs också på turismsidan.