Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en världsomfattande, regional och lokal, ledd samhällelig förändring, med målet att trygga nuvarande och kommande generationer goda möjligheter att leva. Enligt Sjundeå kommuns strategi utgör hållbar utveckling och ansvarstagande viktiga värden för kommunen.

Bildningsavdelningen i Sjundeå kommun har upgjort en plan för hållbar utveckling, som vägleder bl.a. skolornas och daghemmens verksamhet kring hållbar utveckling. Målet är att i varje enhet bilda en egen grupp för hållbar utveckling. I grupperna skall både barn, ungdomar och vuxna vara representerade. Gruppernas uppgift är att på basen av kartläggningar utse utvecklingsmål och uppgöra en verksamhetsplan för hela enheten.

Bildningsavdelningens plan för hållbar utveckling kan ses här.

Grön flagg – programmet för hållbar utveckling

Grön flagg är ett program för hållbar utveckling för daghem, skolor, läroinrättningar samt aktörerna för barns och ungdomars fritidsverksamhet. Grön flagg är en del av det internationella Eco Schools –programmet, som fungerar i nästan alla Europeiska länder. Sjundeå svenska skola har deltagit i pogrammet fr.o.m. år 2002.

I grön flagg programmet ett miljöråd, som grundats i skolan, väljer ett tema för terminen, uppsätter mål för verksamheten och uppgör en verksamhetsplan för hur man skall kunna uppnå målen. Under terminen lär man sig nya sätt att fungera i vardagen, man undersöker och studerar temat samt samarbetar även med aktörer utanför den egna skolan. I slutet av terminen rapporterar miljörådet om sin verksamhet till Grön flagg –kommittén. Om kommittén godkänner rapporten får skolan rätt att använda Grön flagg under två år.

Sjudneå svenska skola har under årens lopp valt vatten, energi, närmiljön, minskning av avfallet och ett hälsosamt liv som miljöteman. Via Grön flagg har man i skolan bekantat sig med lokala miljöärenden och globala frågor. Via miljöverksamheten har man fått många konkreta ändringar till stånd i och utanför skolan. Till exempel fick man år 2007 på initiativ av miljörådet återvinningspunkter för insamlandet av papp till Sjundeå.

Tilläggsinformation om Grön flagg –miljöprogrammet finns på Sällskapet för miljöfostran i Finlands webbsidor.