Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Avfallshantering

Sjundeå kommun är delägare i avfallsföretaget Rosk’n Roll Oy Ab. Rosk’n Roll anordnar insamlingen, mottagningen och utnyttjandet av avfall samt mottagningen av farligt avfall (problemavfall). Därtill ansvarar företaget för rådgivningen i anslutning till avfallshantering.

Tilläggsuppgifter om avfallshantering samt om mottagning av avfall, dvs. ekopunkterna, avfallsstationerna och avfallspunkterna på glesbygdsområdena finns på Rosk´n Rolls webbsidor.

Västra Nylands avfallsnämnd sköter om de med avfallshanteringen förknippade myndighetsuppgifterna i Sjundeå och i sex andra kommuner. Bland annat godkänner nämnden hushållens avfallshanteringstaxa och avgifter samt bestämmelserna gällande avfallshantering.

Tilläggsuppgifter om avfallsnämnden finns på Västra Nylands avfallshämnds nätsidor.

Avfallshanteringsbestämmelserna

Avfallshanteringsbestämmelserna ger sådana bestämmelser gällande avfallshanteringen som preciserar avfallslagen. Enligt de avfallshanteringsbestämmelser, som Västra Nylands avfallshämnd har godkänt är det t.ex. förbjudet att göra sig av med avfall genom att bränna det. I en eldstad som används för uppvärmning kan man emellertid tillsammans medövrigt fast bränsle bränna små mängder sådant, för återvinning olämpligt, papper, papp, kartong eller obehandlat trä, som inte innehåller lim, målfärg, lack, impregneringsmedel, plast eller rester av mat eller övriga ämnen som är skadliga med tanke på förbränningen. Utanför de tättbebyggda områdena får man vid öppen eld bränna små mängder ris, kvistar och obehandlat trä.

Avfallshanteringsbestämmelserna finns i sin helhet på Rosk´n Rolls webbsidor.   Västra Nylands avfallshanteringsföreskrifterna fr.o.m. den 1.1.2017. finns på avfallshämnds nätsidor.