Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Kostnaderna för anskaffning av en tomt

 

Här har samlats uppgifter om kostnader i samband med tomtköp, avgifter och skatter, för att dessa skulle finnas på ett och samma ställe på kommunens webbplats. Bekanta dig närmare med tomtsidor. Då du köper en tomt som kommunen äger så undviker du vissa avgifter. Dessa avgifter är också med på denna lista.

 

 

Anslutningsavgifter

 

Kostnaderna för vatten-, avlopps- och dagvattenanslutningar

- ytterligare uppgifter: vattenförsöjningsverkets taxor


Elanslutningsavgift

- ytterligare uppgifter: Caruna Oy


Anslutningsavgift för telefon- och datakabel

- ytterligare uppgifter på Elisas webbplats (länk)

 

 Länk

Avgifter vid byggande


Avgifter som skall erläggas för genomförandet av byggnadsinspektions- och byggnadsövervakningsuppgifter samt för andra myndighetsuppgifter i Sjundeå kommun

- Ytterligare och noggranna uppgifter om taxor i Sjundeå kommun


 

Övriga avgifter


Lagfart

- Ytterligare uppgifter om lagfart d.v.s. om inskrivning av äganderätt till en fastighet (länk till Lantmäteriverkets webbplats)


Kostnader för bestyrkande av köp

- ytterligare uppgifter om bestyrkande av köp (länk till Lantmäteriverkets webbsidor)


Kostnader för bildande av fastighet (OBS! Gäller inte de tomter som säljs av kommunen)

- ytterligare uppgifter om och exempel på hur kostnaderna bildas på Lantmäteriverkets webbplats.


Kostnader för styckning (OBS! Gäller inte de tomter som säljs av kommunen)

- ytterligare uppgifter och Lantmäteriverkets prislista för fastighetsförrättningar (länk)


Upprättande av överlåtelsehandling i samband med fastighetsförrättning (OBS! Gäller inte de tomter som säljs av kommunen)

- ytterligare uppgifter om priset på överlåtelsehandling på Lantmäteriverkets webbplats


Registrering av äganderätt (OBS! Gäller inte de tomter som säljs av kommunen)

- ytterligare uppgifter och gällande priser för lagfartsärenden på Lantmäteriverkets webbplats

 

 

Skatter

 

Överlåtelseskatt

- ytterligare uppgifter om och blanketter för överlåtelsebeskattning på Skatteförvaltningens webbplats