Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Vaalit ja äänestäminen

Perustuslain 14 §:n mukaan jokaisella Suomen kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta, on oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa ja kansanäänestyksessä. Lisäksi jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa vakituisesti asuvalla ulkomaalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta, on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa ja kunnallisessa neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä.

Kuntavaalit 2017

Äänioikeusrekisteri

9.4.2017 toimitettavien kuntavaalien äänioikeusrekisteri on 27.2.2017 lähtien nähtävillä Es-poon maistraatissa, Itätuulentie 1, 02100 Espoo, puh. 029 55 39301. Joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeusrekisteristä tai, että häntä koskeva merkintä rekisterissä on virheellinen, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen maistraatille viimeistään 24.3.2017 ennen klo 16.00.

Ennakkoäänestys

Vuoden 2017 kuntavaaleissa on kunnantalo, Puistopolku 1 ainoa yleinen ennakkoäänestys-paikka Siuntion kunnassa. Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 29.3. ja päättyy tiistaina 4.4. Äänestysajat ovat maanantai-perjantai klo 9.00–18.00 sekä lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00–14.00. Huom! Jokainen äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksen tai muun vastaavan valokuvalla varustetun asiakirjan avulla. Henkilölle, jolla ei tällaista henkilöllisyysasiakirjaa ole huomautetaan, että poliisi antaa maksutta vaaleja varten tilapäisen henkilökortin (henkilö hankkii itse valokuvan).

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa ennakkoää-nestyspäivinä äänestää ennakolta kotona. Ilmoittautumisen kotiäänestykseen voi tehdä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle, Puistopolku 1, 02580 Siuntio, puh. (09) 260 611. Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 28.3.2017 klo 16.00.

Äänestysalueet ja –paikat
Siuntion kunnassa 9.4.2017 toimitettavassa kuntavaaleissa äänestysalueet ja –paikat ovat seuraavat:

I eli pohjoinen äänestysalue Seurakuntakoti
Kalansinkuja 5
II eli kuntakeskuksen äänestysalue Siuntion ruotsalainen koulu
Koulutie 3
III eli eteläinen äänestysalue Störsvikin päiväkoti
Störsvikintie 232

Vaalihuoneistot ovat avoinna klo 9.00-20.00. Jokainen äänestäjä on myös varsinaisena vaalipäivänä velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksen tai muun vastaavan valokuvalla varustetun asiakirjan avulla.

Siuntio 25.1.2017
SIUNTION KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Kuntavaalien tulos Siuntiossa