Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Tätorter och byar

De största tätorterna i kommunen är stationsbyn i kommuncentrum och kyrkobyn.

Därtill finns det i Sjundeå en mångfacetterad grupp av byar. Det finns totalt 71 byar. Dessa är:

Aiskog, Bocks, Tupala, Andby (Annila), Bollstad, Veijans, Backa, Broändagård, Västerby, Bläsaby, Vikars, Bäcks, Fjällskiftet, Sågarsfors, Böle, Flyt, Övitsby (Yövilä), Dansbacka, Fågelvik, Fall, Förby, Gammelby, Grotbacka, Gestans, Grönskog, Grisans, Gårdsböle, Grännäs, Gårdskulla, Hollstens, Gåsarv, Hummerkila, Göks, Hästböle, Harvs, Järvans, Kockis, Kalans, Kopula, Kanala, Kvarnby (Myllykylä), Karskog, Kynnar, Munks, Käla (Kela), Myrans, Lempans, Mörsbacka, Malm, Nackböle, Nordanvik, Paturs, Nyby, Pickala (Pikkala), Näsby (Niemenkylä), Prästgården (Pappila), Palmgård, Pulkbacka, Siggans, Purnus – Krejans, Sjundbygård, Påvalsmalm, Skinnars, Pölans, Skogstorp, Svartbäck, Störsby, Svidja (Suitia), Störsvik, Tjusterby (Tyyskylä) och Sunnanvik.

Invånarföreningar i Sjundeå

Invånarna hyser också idag hembygdskärlek och de har grundat invånarföreningar.

Asukasyhdistys Siuntion kulttuuriympäristö ry - Sjundeå kulturomgivning rf, som verkar i hela Sjundeå.

Störsviks boendeförening rf

Historia

De gamla sjundeåborna känner sina byar, och de nya sjundeåborna åter känner namnet på sitt bostadsområde – den tidigare byns namn. Man upplever inte längre bostadsområdena som byar såsom förr och i dagens Sjundeå har många byanamn försvunnit från det talade språket. Bilarna har utvidgat människornas revir och å andra sidan har invånarna bytts ut på grund av inflyttningen.

Vardagligt talas det dock ännu om kyrkobyn, med sin ständiga fasta punkt, Sjundeå medeltida kyrka. Den andra byn var stationsbyn, som under 1990-talet enligt kommunfullmäktiges beslut blev kommuncentrum. Kommuncentrum uppfyller även kraven som definieras för tätorter.

Man använder benämningen by även för Lappers. Lappers har i verkligheten aldrig varit en by, men namnet är tämligen starkt förankrat som benämning på bostadsområdet och i människornas tankar. Rödjan är också ett tätt bebyggt område på glesbygden och skulle därför kunna vara en by.