Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Miljö

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för miljöskyddet i Sjundeå kommun. Miljöinspektör fungerar som ansvarig tjänsteman i miljö- och byggnadsnämnden.

Beaktandet av miljön och främjandet av miljöskyddet berör all kommunal verksamhet. Miljöväsendet strävar genom övervaknings- och rådgivningsverksamhet till att påverka kommuninvånarna och företagen att förorsaka möjligast lite miljöolägenheter och att de eventuella olägenheterna skulle kunna förhindras med måttliga medel och kostnader.

Miljö- och byggnadsnämnden fattar på basen av tjänstemannens beredning beslut i följande ärenden:

Kontaktuppgifter:

Miljöinspektör                                                                                                                                                Miljö- och marktäktsärenden samt miljötillstånd
Anu Hynninen
Tfn. 044 386 1270

E-postadressen skrivs
fornamn.efternamn(at)siuntio.fi

Allmänna frågor som rör miljön:

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Kundservice för miljöfrågor
Tel. 0295 020901
e-post: kundservice.miljo(at)ely-centralen.fi

Kundservices webbsida finns här.

 

En begäran om åtgärd/ angivelse 


Instruktion för hur man gör en begäran om åtgärd/ angivelse

 

Sjundeå kommuns miljöskyddsföreskrifter

Kommunfullmäktige godkände Sjundeå kommuns miljöskyddsföreskrifter den 28.9.2015 §51.

Miljöskyddsföreskrifter (föreskrifter, motiveringar och andra bilagor).