Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Planläggning

Planläggningen innebär planering av markanvändningen, som har som mål att trygga byggandet av en god livsmiljö. Olika planformer är general- och detaljplaner samt stranddetaljplaner. I Sjundeå är det tekniska nämnden som bereder planerna och planläggningen dirigeras av markanvändnings- och bygglagen.

Planläggningen innebär ofta ett sammanlänkande av olika intressen och motstridigheter. Enligt markanvändnings- och bygglagen har de delägande möjlighet att delta i planens beredning för att de olika åsikterna skulle komma fram vid planläggningen.

De delägande utgörs av dem på vilkas liv den nya planen inverkar, såsom markägarna, invånarna och grannarna. Sakkunniga och myndigheter, vilkas verksamhetsområde behandlas vid planeringen deltar också i planläggningen.

Landskapsplanerna fungerar som utgångspunkt för kommunens planläggning. Nylands Förbund uppgör landskapsplanerna. På riksnivå dirigeras planläggningen av de nationella målen för områdesanvändningen.

Aktuella planläggningsprojekt

Sjundeå kommuns aktuella planläggningsprojekt hittas under Generalplan och Detaljplan.

Planläggningsprogram för åren 2015-2015 hittas här (på finska).

Mer information:

 

E-postadressen skrivs
fornamn.efternamn(at)siuntio.fi