Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

E-Tjänster

Vi håller på att utveckla ett sätt att kunna sköta ärenden elektroniskt. För tillfället finns det på våra sidor bl.a. olika slag av blanketter, som alla är samlade på en gemensam blankettsida.

Det är möjligt att som kommuninvånare göra förslag och framlägga initiativ som sedan skickas elektroniskt via våra hemsidor. En enskild kommuninvånare kan också informera elektroniskt  om ett i kommunen anordnat evenemang på våra hemsidor.

Bibliotek

Sjundeå bibliotek hör till Lukas-bibliotekens gemensamma system.I databasen hittas information om Lukas-bibliotekens material. För att göra en reservation, förnya boklån eller kolla sina egna uppgifter behövs en pin-kod. Pin-koden får man från biblioteket.

På Sjundeå biblioteks sidor kan man elektroniskt framlägga ett önskemål om nyanskaffningar och göra en elektronisk begäran om fjärrlån.

Skolor

Wilma är Sjundeå kommuns skolors www-anslutning. I Wilma kan eleverna uppfölja sina prestationer, läsa notiser och kommunicera med lärare. I Wilma kan lärare mata in vitsord och frånvaro, uppdatera personuppgifter och kommunicera med studerande och vårdnadshavare. Vårdnadshavare kan via Wilma följa upp och reda ut studerandens frånvaron, kommunicera med lärare via intern post, och läsa skolans notiser. Wilma används också av läroanstaltens personal, ledning och elevvårdspersonal.

Instituten

Instituten använder nätanmälning till sina kurser:

Hiiden Opistos verkko-Hellevi

Medborgarinstitutet i Kyrkslätt verkko-Hellevi

Kunddatorer

Det finns 6 kunddatorer i Sjundeå bibliotek för att kommuninvånarna skall kunna sköta sina ärenden via internet. Med kunddatorerna kan man titta på internetsidor och läsa t.ex. sin e-post.

Elektronisk tidbokningstjänst inom munhälsovården

Sjundeå kommuns tandvård har tagit i bruk en elektronisk tidbokningstjänst. Genom e-tjänsten i Internet kan kunden hantera sina egna tidbokningar för tandvården och andra personers tidbokningar som kunden sköter i egenskap av vårdnadshavare. E-tjänsten är avgiftsfri. Läs mera

Till elektroniska tidbokningstjänsten