Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Val och röstande

Enligt grundlagens 14 § har varje finsk medborgare, som har fyllt 18 år, rätt att rösta i statliga val och i folkomröstningar. Dessutom har varje finsk medborgare och i landet stadigvarande bosatt utlänning, som har fyllt 18 år, rätt att rösta i kommunalval och i kommunal rådgivande folkomröstning.

Presidentvalet 2018

Presidentvalet förrättas söndagen den 28 januari 2018. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna, förrättas ett nytt val mellan de två kandidater som fått flest röster den 11 februari 2018. Förhandsröstningen vid det eventuella andra valet inleds onsdagen den 31 januari och avslutas tisdagen den 6 februari.

Förhandsröstning i hemlandet

Det enda allmänna förhandsröstningsstället vid presidentvalet 2018 i Sjundeå kommun är i kommunhuset, Parkstigen 1. Förhandsröstningen inleds onsdagen den 17 januari 2018 och avslutas tisdagen den 23 januari 2018. Förhandsröstningen vid det eventuella andra valet inleds onsdagen den 31 januari och avslutas tisdagen den 6 februari.

Förhandsröstningstiderna är måndag–fredag kl. 9.00–18.00 samt lördag och söndag kl. 10.00–14.00. Varje röstande är skyldig att identifiera sig med identitetsbevis eller annan motsvarande handling, som är försedd med ett fotografi. För personer som inte har en sådan handling, beviljar polisen ett avgiftsfritt temporärt identitetskort för valet (personen skaffar två passbilder själv).

Hemmaröstning

Röstberättigade, vilkas rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att de inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till förhandsröstnings- eller röstningsstället i hemlandet, får under förhandsröstningsdagarna förhandsrösta hemma.

Anmälan om förhandsröstning kan göras skriftligt eller per telefon till Centralvalnämnden, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå, tel. (09) 260 611. Anmälningstiden avslutas tisdagen den 16 januari 2018 kl. 16.00 (vid det eventuella andra valet tisdagen den 30 januari 2018 kl. 16.00). En närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen, men detta ska nämnas i samband med anmälan om hemmaröstning.

Röstningsområdena och –ställena 

Vid presidentvalet 28.1.2018 och vid det eventuella andra valet 11.2.2018 är röstningsområdena och -ställena i Sjundeå kommun följande:

I eller västra och norra röstningsområdet
Församlingshemmet, Kalansgränden 5
II eller kommuncentrets röstningsområde
Kommunhuset, Parkstigen 1
III eller södra röstningsområdet
Störsviks daghem, Störsviksvägen 232

Vallokalerna är öppna kl. 9.00–20.00. Varje röstande är också under själva valdagen skyldig att identifiera sig med identitetsbevis eller annan motsvarande handling, som är försedd med fotografi.


Sjundeå 14.11.2017

CENTRALVALNÄMNDEN I SJUNDEÅ KOMMUN