Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Information om Sjundeå

Basfakta

Sjundeå Hela landet
Landareal, km2 1.1.2016 241 303 900
Invånarantal 31.12.2015 6 182 5 471 753
Antal sommarstugor 31.12.2015 815 501 600

Befolkningen

Sjundeå Hela landet
Ändring i befolkningens storlek 2014-2015 -0,3%   0,3%
Antal 0-14-åringar 31.12.2015 20,5% 16,3%
Antal 15-64-åringar 31.12.2015 63,1% 63,2%
Antal, över 65-åringar 31.12.2015 16,5% 20,5%
De svenskspråkigas andel av befolkningen 29,1% 5,3%
Andel utländska medborgare av befolkningen 3,8% 4,2%
Inkomster som beaktas vid statsbeskattningen, euro/inkomsttagare 2015 35 158 28 749

Skolning, arbete och företagsamhet

Sjundeå Hela Landet
Andelen över 15-åringar som avlagt högre högskoleexamen, 31.12.2015 34,4% 28,2%
Arbetslöshetsgrad, 31.12.2014 8,7% 13,7%
Andelen arbetande 18-74 -åringar, 31.12.2014 77,4% 68,0%
Andelen pensionärer av befolkningen, 31.12.2014 18,8% 24,6%
Andel arbetsplatser inom primärnäring, 31.12.2014 7,1% 3,7%
Andel arbetsplatser inom sekundärnäring, 31.12.2014 15% 20,6%
Andel arbetsplatser inom servicenäring, 31.12.2014 74,7% 74,9%
Antal företagsverksamhetsställen 2015 521 391 512
Antal arbetsplatser, 31.12.2014 1478 2 274 076