Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Felanmälningar

Vattenverk

De felanmälningar som gäller Sjundeå kommuns vattenverk kan dagtid (kl. 8.00-15.45) meddelas till numret (09) 260 611 (Sjundeå kommuns växel).

Under övriga tider är dejournumret 040 7072202. Man kan till numret meddela om fel som gäller vatten- och avloppsverkets nätverk och apparatur. Numret betjänar även som dejournummer för gatuärenden och av Sjundeå kommun ägda fastigheter.

 

Vinterunderhåll av trafikleder (snöplogning och halkbekämpning)

NTM-centralen i Nyland svarar för vinterunderhållet av bl.a. Sjundeåvägen, Svidjavägen, Lappersvägen, Länsmansbacken och Kyrkovägen samt de gång- och cykelleder som finns längs dem.

* Respons till Vägtrafikantlinjen (24 h/dygn), tfn 0200 2100.

Enskilda väglag svarar för underhållet av de egna enskilda vägarna. 

* Respons direkt till väglagen.

De trafikleder som Sjundeå kommun svarar för har delats in i fyra entreprenadområden 

1. Östra kommuncentrum (öster om Sjundeåvägen), entreprenadområde 1 (karta och underhållsklasser)

2. Västra kommuncentrum (väster om Sjundeåvägen), entreprenadområde 2 (karta och underhållsklasser)

3. Norra Sjundeå (Kyrkobyn), entreprenadområde 3 (karta och underhållsklasser)

4. Södra Sjundeå (Sunnanvik, Störsvik), entreprenadområde 4 (karta och underhållsklasser) Enligt vägens betydelse för trafiken har körbanor och leder för gång- och cykeltrafik deltas in i två underhållsklasser. Gatorna underhålls i prioriteringsordning enligt underhållsklasserna.

* Respons gällande snöplogningen och halkbekämpningen kan skickas per epost till tekninen@siuntio.fi 

* I ärenden som förutsätter omedelbara åtgärder, kan man kontakta entreprenören direkt, tfn 050 5638200 (entreprenadområde 1, 2 och 4) eller tfn 0400 469508 (entreprenadområde 3).

 

Väg- och gatubelysning 

Belysningsnätet underhålls i februari, april, augusti, oktober och december. 

* Uppgifter om upptäckta fel, söndrigheter och störningar ska skickas per e-post till tekninen@siuntio.fi.