Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Social- och hälsovårdsservice

Social- och hälsovården är viktig del av det finländska välfärdssystemet. Social- och hälsovårdstjänsterna hör till befolkningens grundläggande rättigheter, och ansvaret för tillhandahållandet av tjänsterna hör enligt lagen till kommunerna. Kommunerna kan producera tjänsterna själva eller köpa dem av organisationer eller privata serviceproducenter. Social- och hälsovårdsservicen hör under grundtrygghetsavdelningen.

Grundtrygghetsavdelningen består av:

Hälsoservice

-          Hälsovårdscentralens mottagningsverksamhet samt jourverksamhet
-          Munhälsovård
-          Rådgivnings- och skolhälsovård
-          rehabilitering/fysioterapi
-          Specialsjukvård
-          Patientombudsman

Seniorservice

-          Hemvård och hemvårdens stödtjänster
-          Stöd för närståendevård
-          Dagverksamhet för äldre
-          Veteranärenden
-          Serviceboenden
-          Bäddavdelningsvård

Socialservice

-          Vuxen socialservice
-          Barn- och familjeservice
-          Handikappservice
-          Stöd för närståendevård
-          Socialjour
-          Ekonomi- och skuldrådgivning
-          Socialombudsman

Avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar


Grundtrygghetsavdelningens avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2018 (pdf)

 

Mer information

 

Grundtrygghetschef
Benita Öberg
tel. 044 386 1240

E-postadressen skrivs
fornamn.efternamn(at)sjundea.fi

Kanslisekreterare
Anette Högström
tel. 044 386 1255

Förvaltningsplanerare
Sannariikka Grönfors
tel. 044 386 1279