Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Småbarnspedagogik

De småbarnspedagogiska tjänsterna utgör en central verksamhetshelhet inom
tjänsterna och stödsystemet för barnfamiljer. Inom småbarnspedagogiken
skapar man grunden för barnets livslånga växt- och lärstig.

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård, i vilken i synnerhet pedagogiken betonas med beaktande av barnets ålder och utveckling. Utgångspunkten för en pedagogisk verksamhet är att personalen inser vilken betydelse barndomen har och att personalen har insikt i barns växande, utveckling och lärande. Lika viktigt är det att personalen känner varje enskilt barn och beaktar barnets individuella utveckling.

Småbarnspedagogiken genomförs i samspel mellan personalen, barnen och omgivningen. Barnet lär sig vid alla situationer i småbarnspedagogiken. Inom småbarnspedagogiken fungerar vi som en gemenskap där barn och personal lär sig tillsammans och av varandra.

Varje barn har rätt till minst 20 timmar småbarnspedagogik i veckan. Med småbarnspedagogik på heltid avses småbarnspedagogik som omfattar minst 35 timmar per vecka. Med småbarnspedagogik på deltid avses småbarnspedagogik som omfattar mindre än 35 timmar per vecka.

Mer information om omfattande, begränsad och behovsprövad rätt till småbarnspedagogik i Sjundeå kommun finns i bildningsnämndens beslut.

Bekanta dig också med dessa:

Lagen om småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2015
Förordningen om barndagvård
Målen för småbarnspedagogik
Sjundeås plan för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2017


Här får du bilden större