Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Tjänster

Kontaktuppgifter

På  Kontaktuppgifter-sidorna finns personalförteckningen i alfabetisk ordning och den enligt serviceenheter indelade servicekatalogen.

E-tjänster

På  sidorna finns information om kommunens elektroniska kundtjänster, såsom olika elektroniska blanketter och kundterminaler som kommuninvånarna får använda avgiftsfritt.

Anslagstavla

De officiella kungörelserna och meddelandena finns till påseende på  Anslagstavla-sidorna

Blanketter

På  sidorna finns, indelat enligt ämnesområde, Sjundeå kommuns blanketter som kan skrivas ut. Blanketterna är i pdf-format

Respons

På  Respons-sidorna finns instruktioner om hur man kan ge internet- och övrig respons.

Felanmälningar

På  Felanmälan-sidorna finns de betjäningsnummer till vilka man kan ringa in felanmälningar.

Fakturering

På  sidorna finns Sjundeå kommuns faktureringsadresser för pappersfakturor och elektroniska fakturor.