Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Taajamat ja kylät

Kunnan suurimmat taajamat ovat asemankylä kuntakeskuksessa ja kirkonkylä.

Lisäksi Siuntiosta löytyy kooltaan ja maisemiltaan monimuotoinen joukko kyliä. Kyliä on kaikkiaan 71 Aiskog, Bocks, Tupala, Andby (Annila), Bollstad, Veijans, Backa, Broändagård, Västerby, Bläsaby, Vikars, Bäcks, Fjällskiftet, Sågarsfors, Böle, Flyt, Övitsby (Yövilä), Dansbacka, Fågelvik, Fall, Förby, Gammelby, Grotbacka, Gestans, Grönskog, Grisans, Gårdsböle, Grännäs, Gårdskulla, Hollstens, Gåsarv, Hummerkila, Göks, Hästböle, Harvs, Järvans, Kockis, Kalans, Kopula, Kanala, Kvarnby (Myllykylä), Karskog, Kynnar, Munks, Käla (Kela), Myrans, Lempans, Mörsbacka, Malm, Nackböle, Nordanvik, Paturs, Nyby, Pickala (Pikkala), Näsby (Niemenkylä), Prästgården (Pappila), Palmgård, Pulkbacka, Siggans, Purnus – Krejans, Sjundbygård, Påvalsmalm, Skinnars, Pölans, Skogstorp, Svartbäck, Störsby, Svidja (Suitia), Störsvik, Tjusterby (Tyyskylä) ja Sunnanvik.

Siuntiolaiset asukasyhdistykset

Asukkaat toki nykyäänkin tuntevat kotiseuturakkautta ja he ovat perustaneet asukasyhdistyksiä.

Asukasyhdistys Siuntion kulttuuriympäristö ry - Sjundeå kulturomgivning rf, joka toimii koko Siuntion kunnan alueella.

Störsvikin asukasyhdistys ry

Historiaa

Vanhat siuntiolaiset tuntevat kylänsä, ja uudet taas tietävät oman asuinalueensa nimen - sen aikaisemman kylän nimen. Asuinalueita ei enää kuitenkaan mielletä kyliksi niin kuin ennen, ja nykyisessä Siuntiossa monet kylännimet ovat kadonneet puheesta. Autoistuminen on laajentanut ihmisten reviiriä, ja toisaalta väki on vaihtunut muuttoliikkeen myötä.

Arjessa puhutaan toki vielä kirkonkylästä, jonka pysyvä kiintopiste on Siuntion keskiaikainen kirkko. Toinen kylä oli asemankylä, josta 1990-luvulla kunnanvaltuuston päätöksellä tuli kuntakeskus. Kuntakeskus täyttää myös taajaman määritelmän vaatimukset.

Myös Lappersista käytetään nimitystä kylä, jota se ei todellisuudessa ole koskaan ollut, mutta asuinalueen nimityksenä ja ihmisten mielessä se on varsin vahva. Raivio on myös eräs haja-asutusalueen tiuhaan asuttu alue, joka voisi olla myös kylä.