Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Visio ja strategia

Siuntion kunnan uusi strategia laadittiin vuoden 2010 aikana. Strategiatyön aikana työstettiin vuoden 2012 loppuun ulottuvalle valtuustokaudelle kunnan visio 2030, arvot ja strategiset päämäärät. Strategisten tavoitteiden alle hyväksytään lisäksi vuosittain konkreettiset toiminnalliset tavoitteet. Ne käyvät ilmi kunkin vuoden talousarviosta.

Siuntion visio 2030

Siuntio on luonnonläheinen, elinympäristöltään turvallinen ja elävästi kaksikielinen kunta metropolialueen äärellä. Se tarjoaa asukkailleen, henkilöstölleen ja yrityksille kestävän ja laadukkaan asuin- ja toimintaympäristön.

Kunnan strategiset tavoitteet

1. Kunnan toiminta on taloudellisesti, toiminnallisesti ja vaikuttavuudeltaan kestävällä pohjalla ja noudattaa hyväksyttyä talouden tasapainotusohjelmaa. Kunnan toimintaedellytykset turvataan suunnitelmallisella ja järkevällä taloudenpidolla.

2. Kunnan palveluprosessit tuottavat halutut vaikutukset ja ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaita. Kunta huolehtii laadukkaiden peruspalveluiden järjestämisestä, ennakoiden palvelu- sekä infrastruktuuritarpeet. Kunta osallistuu aktiivisesti seudulliseen yhteistyöhön ja tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa silloin kun se tuottaa lisäarvoa.

3. Kunta suunnittelee yhdyskuntarakennettaan kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti ottaen huomioon ympäristön hyvinvoinnin. Hallitusti kasvava asutus ohjataan olemassa olevan palveluverkoston läheisyyteen.

4. Kunta vastuullisena työnantajana edistää henkilöstönsä työhyvinvointia sekä henkilökunnan osaamisen kokonaisvaltaista huomioimista ja kehittämistä.

Kunnan arvot

1. Kestävä kehitys ja vastuullisuus

- Hoidamme kestävällä tavalla kunnan omaisuutta. Toimintamme ja johtamisemme perustuvat elinkaarimallin, ennaltaehkäisevän suunnittelun ja suunnitelmallisen toteutuksen ja seurannan periaatteisiin (tavoitteellisuus ja kustannustietoisuus sekä pitkäjänteinen taloudellinen ajattelu).

- Arvostamme ympäristöämme, talouden ja tuottavuuden kehittämistä, avointa ja innovatiivista vuorovaikutusta ja sujuvaa yhteistyötä yli toimintorajojen (vrt talous, ekologia, politiikka ja sosiaalinen ulottuvuus).

- Panostamme asukaslähtöisiin, monimuotoisiin ja kustannustehokkaisiin peruspalveluihin joissa laatuunkin liittyvät kysymykset on mahdollisuuksien mukaan huomioitu.

- Osallistumme alueelliseen ja valtakunnalliseen yhteistyöhön, olemme mukana vastuullisesti muutoksessa ja uudistumisessa.

2. Suvaitsevaisuus ja turvallisuus

- Tarjoamme ja kehitämme kaikille kuntalaisillemme (eri ikäryhmät) ystävällistä, turvallista ja viihtyisää kuntamiljöötä ja elinympäristöä. Tarkoittaa meillä kuntalaisten tasavertaisuutta palveluja kehitettäessä sekä turvallista oppimis- ja kasvuympäristöä. Elävästi kaksikielinen kuntamme arvostaa myös kansainvälisyyttä ja ymmärtää erilaisuuden merkityksen.

- Johtamisessa pyrimme tavoitteelliseen, jämäkkään ja läpinäkyvään toimeenpanoon sekä seurantaan. Vuoropuhelumme kuntalaisten kanssa perustuu hyvään kunnalliseen viestintään ja tarvelähtöiseen yhteistyöhön.

3. Kumppanuus ja asukaslähtöisyys

- Me Siuntiolaiset arvostamme ja olemme ylpeitä omasta seudustamme, yhteisöllisyys on voimamme niin kaksikielisyydessä, kyläyhteisöissämme kuin kuntakeskuspalveluissakin.

-  Tulevaisuudessa Siuntio kuntana on innostava ja työntekijöiden hyvinvointiin panostava työnantaja. Siuntio pyrkii henkilöstöstrategiaansa toteuttamalla hyvään johtamiskäytäntöön. Sen seurauksena sillä on tulevaisuudessa palveluksessaan hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta.

- Alueellisen yhteistyön ja kaavasuunnittelun keinoin pyrimme varmistamaan elinkeinoelämän kehittämiselle toimivan infrastruktuurin. Näin toimien samalla tuemme työpaikkojen säilyttämistä ja yrittämisen kehittämistä kaikin meillä käytettävissä olevin keinoin.