Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Dataskydd

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning tillämpas sedan 25.5.2018. Dataskyddsförordningen tillämpas för behandlingen av personuppgifter både inom den offentliga och privata sektorn. Syftet med förordningen är att försäkra sig om att människors rätt till integritet skyddas och förverkligas också under den digitala tiden.

Avsikten med dataskyddsförordningen är att öka öppenheten och transparensen i behandlingen av personuppgifter. Förordningen stärker de registrerades rättigheter att övervaka behandlingen av sina personuppgifter. I förordningen har man fastställt striktare följder än i personuppgiftslagen för behandling av personuppgifter som inte iakttar förordningen. I dataskyddsförordningen fastställs principerna för behandling av personuppgifter.

Dataskyddsprinciperna är:

- laglighet, korrekthet och öppenhet

- ändamålsbegränsning

- uppgiftsminimering

- korrekthet

- lagringsminimering

- integritet och konfidentialitet

- den personuppgiftsansvariges ansvarsskyldighet

Dataskyddsombud


Sjundeå kommuns dataskyddsombud är:

Pauliina Koschke
Parkstigen 1
02580 Sjundeå
tfn 050 386 0803, fornamn.efternamn@sjundea.fi

I förfrågningar om dataskyddet lönar det sig inte att i e-postmeddelandet skriva in känsliga uppgifter så som födelsetid eller personbeteckning. Det räcker med en kort beskrivning av händelsen och de egna kontaktuppgifterna. Vi tar kontakt med dig och ber om mer information.

Begäran om uppgifter

Den registrerade har rätt att få information, få tillgång till uppgifterna, rätta uppgifter och begränsa behandlingen av sina personuppgifter.

Om du vill veta vilka uppgifter som kommunen har samlat in om dig, ska du lämna in en begäran om insyn vid kommunhuset. Begäran om uppgifter förutsätter personlig identifiering. Pass, identitetskort och körkort är godkända identifieringshandlingar.

Registerspecifika uppgifter överlämnas avgiftsfritt en gång om året.

Begäran om registeruppgifter(pdf)


 

DataskyddsbeskrivningarI dataskyddsbeskrivningarna gällande Sjundeå kommuns kundregister beskrivs av hurdana uppgifter vart och ett register består av. Sammanställandet av dataskyddsbeskrivningarna har fördröjt på grund av man håller på att utveckla en ny webbplats. Beskrivningarna uppdateras på denna webbplats. Beskrivningarna finns också på kommunhuset. Vi beklagar situationen!

Personalförvaltningens kundregister

Personalregistret upprätthålls för skötande av ärenden som berör kommunens personal. Registret omfattar kommunens personal.

  • Personalförvaltningens dataskyddsbeskrivning (pdf)

Planläggningens kundregister

  • Planläggningens dataskyddsbeskrivning (pdf)

Biblioteksverksamhetens kundregister

Personregistret upprätthålls för skötande av biblioteksverksamheten. I biblioteksverksamhetens kundregister ingår alla bibliotekets kunder.

Färd- och logistiktjänsternas kundregister

Färd- och logistiktjänsternas kundregister upprätthålls för skötande av färd- och logistiktjänsterna. I kundregistret ingår alla skolskjutskunder.

Förtroendevaldas kundregister

  • Förtroendevaldas dataskyddsbeskrivning (pdf)

Ungdomsarbetets kundregister

Ungdomsarbetets kundregister upprätthålls för skötande av kommunens ungdomsarbete. I registret ingår ungdomsarbetet kunder och frivilligarbetare (Walkers).

Den grundläggande utbildningens kundregister

Den grundläggande utbildningens kundregister upprätthålls för skötande av tjänsterna inom grundläggande utbildning, eftermiddagsverksamhet, klubbverksamhet och elevvården. I registret ingår eleverna i årskurserna 1-9.

Byggnadstillsynens kundregister

  • Byggnadstillsynens dataskyddsbeskrivning (pdf)

Socialservicens klientregister

Socialservicens kundregister upprätthålls för skötande av kommunens socialservice. Registret omfattar klienterna inom vuxensocialarbetet, tjänsterna för barn och unga samt handikappservicen.

Ekonomiförvaltningens kundregister

Hälsovårdstjänsternas klientregister

Hälsovårdstjänsternas kundregister upprätthålls för skötande av kommunens hälsovårdsservice. Registret omfattar mottagningsverksamhetens, rådgivningsverksamhetens, skolhälsovårdsverksamhetens och munhälsovårdens klienter.

Seniorservicens klientregister

Seniorservicens kundregister upprätthålls för skötande av kommunens seniorservice. I registret ingår bäddavdelningens, boendetjänsternas, hemvårdens, hemvårdens stödtjänsters och dagverksamhetens klienter.

Fritidstjänsternas kundregister

Småbarnspedagogikens kundregister

Småbarnspedagogikens kundregister upprätthålls för skötande av kommunens småbarnspedagogik. I registret ingår småbarnspedagogikens kunder med familjer.

Vattentjänsteverkets kundregister

  • Vattentjänsteverkets dataskyddsbeskrivning (pdf)