Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Sjundeå kommun och Sjundeå Företagare r.f. ordnar en tävling för att pigga upp området kring Sjundeå Kommuncentrum. Tävlingen är öppen för alla Sjundeåbor. Den vinnande planen genomförs i månadsskiftet juni-juli*.

Tävlingens regler

Tävlingstiden är 29.5–11.6.2017.Man får själv välja hur man vill framställa sitt tävlingsbidrag. Planen kan vara en skriftlig beskrivning, en tecknad bild, en ritning på en karta, en skiss på ett fotografi eller annat dylikt. Tävlingens bidrag ska kunna genomföras utan ”olika sorters grävningar” och med lätta materia och talkoarbete samt med hjälp av tekniska väsendet. Genomförandet ska ekonomiskt sett vara inom rimliga gränser.

Tävlingsområdet

Området som ska piggas upp ligger mellan biblioteket och hälsocentralen (karta). Områden som planeras ska höra till kommunen. Planen kan också beröra endast en del av området.
Här hittar du en utprintbar karta.

Inlämning av förslag (senast 11.6)

per e-post till suunnittelukilpailu@siuntio.fi, till kommunhusets info (senast 9.6 kl. 15.00) eller i kommunhusets postlåda. Tävlingsjuryn väljer vilka förslag som går till omröstning. Juryn består av representanter för kommunen och Sjundeå Företagare rf.

Omröstning

Omröstningen sker på Sjundeå kommuns Facebook-sida 14–18.6. Vinnaren offentliggörs 19.6.2017 och vinnaren kontaktas angående planens förverkligande. Vinnaren belönas vid den gemensamma talko- och öppningstillställningen (mer information senare) med ett presentkort till hotell Cumulus.

Frågor

suunnittelukilpailu@siuntio.fi, tfn 044 386 1555 / Emma Collander.Tävlingsarrangörerna tar även emot samarbetsförslag för genomförandet av den vinnande planen.

* Arrangörerna förbehåller sig rätten att vid behov ändra i planen tillsammans med vinnaren.