Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

 

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden
palveluissa ja tukijärjestelmässä. Varhaiskasvatuksessa luodaan perustaa lapsen kasvun ja oppimisen elinikäiselle polulle.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka huomioiden lasten eri ikä- ja kehitysvaiheet. Lapsuuden merkityksen ymmärtäminen sekä tietämys lasten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta ovat pedagogisen toiminnan perustaa. Yhtä tärkeää on tuntea jokainen lapsi ja ottaa huomioon hänen yksilöllinen kehityksensä.

Varhaiskasvatus toteutuu henkilöstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Kehitystä ja oppimista tapahtuu kaikissa varhaiskasvatuspäivän tilanteissa. Varhaiskasvatuksessa toimitaan yhteisönä, jossa lapset ja henkilöstö oppivat yhdessä ja toisiltaan.

Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa. Kokoaikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan vähintään 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta. Osa-aikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan alle 35 tuntia
viikossa annettavaa varhaiskasvatusta.

Lisätietoja laajasta, suppeasta tai harkinnanvaraisesta varhaiskasvatusoikeudesta Siuntion kunnassa löytyy Sivistyslautakunnan päätöksestä.

Tutustu myös näihin:

Varhaiskasvatuslaki 1.8.2015 alkaen

Asetus lasten päivähoidosta

Varhaiskasvatuksen tavoitteet

Siuntion kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017 alkaen                     

 
Klikkaa kuva suuremmaksi