Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Hallinto ja päätöksenteko

Suomi jakautuu kuntiin, joiden asukkaiden itsehallinto on turvattu perustuslaissa. Siuntion kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.

Kunnanvaltuusto

Siuntion kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto, jossa on 27 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä valitsee pääsääntöisesti toimielinten jäsenet.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kunnanhallituksessa on 11 jäsentä.

Lautakunnat

Lautakunnat ovat kunnanhallituksen alaisia toimielimiä, jotka hoitavat kukin omaan toimialaansa kuuluvia tehtäviä. Lautakuntia on viisi: sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, ympäristö- ja rakennuslautakunta, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta. Lautakuntien toimikausi on neljä vuotta.

Kunnanjohtaja

Kunnanjohtaja on valtuuston valitsema kunnan ylin viranhaltija. Kunnanjohtaja vastaa kunnan johtamisesta, taloudesta ja toiminnan ohjauksesta johtosääntöjen asettamissa rajoissa. Kunnanjohtajan apuna on johtoryhmä, johon kuuluvat osastopäälliköt.

Kunnanvaltuuston hyväksymissä johtosäännöissä määrätään toimielinten ja ylimpien viranhaltijoiden toimivallasta, päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, toimivallasta henkilöstöasioissa, kunnan taloudesta ja riskienhallinnasta sekä hallinnon ja talouden tarkastuksesta.